Geschiedenis 18e Artillerieregiment
Vraag:

Ik ben op zoek naar de geschiedenis en gegevens over het 18° Artillerieregiment. Veldslagen, waar waren ze gelegen aan de IJzer, e.d.

Mijn oud-oom, SIEUW Henri, diende in het regiment tijdens WO 1.

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  16.11.2015

 

Kent U ook de batterij? 

Het 18e Artillerie kwam pas tot stand na de reorganisatie van begin 1918. Dat wil zeggen dat hij voordien allicht bij een andere eenheid diende. 

Het Kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum bezit volgend werk: 7-13th Belgian Field Artillery, 18e Régiment d'Artillerie: Historique de la 2e batterie. 

Voor het overige zijn er weing historieken van de artillerie. U kunt misschien het beste terecht op de bladzijde over de eenheid in het Guldenboek der Vuurkaarten.