Recrutering Vlaamse jongeren in Frankrijk in WO1
Vraag:

In een toelichting van Rob Troubleyn las ik dat "bij koninklijk besluit jaarlijks Speciale Contingenten [werden] opgeroepen. Dit sloeg uiteraard slechts op de Belgen die in het niet-bezette deel van België verbleven of die gevlucht waren naar Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, etc …"

Mijn concrete vraag: hoe beschikte de Belgische overheid over de adressen van de Belgische jongens die naar Frankrijk gevlucht waren en die voor oproeping in aanmerking kwamen?

Mijn grootvader vertoefde in Lain (Yonne); hij was in februari 1916 achttien jaar geworden. Op 1 oktober 1916 werd hij blijkbaar opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen.

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  09.05.2022

 

De Belgen in het buitenland waren allemaal geregistreerd. Er waren overeenkomsten tussen de Belgische regering in ballingschap en de regeringen van Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om die gegevens aan de Belgen te bezorgen.

De Belgische regering wist dus waar elke Belg vertoefde en kon zo dus ook de dienstplichtigen bereiken.