Mysterie van de 25e Batterij 2e Rijdende Artillerie
Vraag:

Beste,

Mijn overgrootvader Jan Frans Maes diende gedurende 5 jaren bij RA, 25e Batterij. In de eerste maanden van de oorlog duikt deze batterij nog op bij de 1e en 2e uitval rond Antwerpen. Nadat deze in de omgeving van de Westhoek aankomen herfst 1914 na de val van Antwerpen is er niets meer te vinden over deze 25e Batterij.

We zitten momenteel op een dood spoor. Zijn er archieven waar we nog een poging kunnen wagen in onze zoektocht naar het verhaal van deze 25e Batterij?

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  18.10.2022

 

Bij de reorganisatie van het Belgisch leger in 1913, werd de 7de Gemengde Brigade (Brigade Mixte) opgericht als onderdeel van de 2de Legerafdeling (Division d'Armée). De 25ste Bij maakte deel uit van deze 7de Bde Mx. Deze organisatie veranderde op 15 mei 1916 waar de 25 Bij onderdeel werd van de IIde Groep van het 2de Artillerieregiment. Dit bleef onveranderd tot het einde van de oorlog.
Het is dus via deze bovenliggende eenheden dat verder archiefonderzoek moet gebeuren.


Ik verwijs specifiek naar het fonds 'Ex-CDH' dat bewaard wordt in het Documentatiecentrum van het Legermuseum te Brussel.
Volgende dossiers lijken mij in dit fonds belangrijk: 8753, 6263, 8581 en 6266. Ook 5956 en 6262 kunnen informatie opleveren.
Voor meer gedetailleerde informatie kunnen de dagdossiers van de 2de Legerafdeling worden geraadpleegd in hetzelfde fonds.


Summiere informatie kan gevonden worden in de publicatie 'Geschiedenis van het 2de Artillerieregiment van 1930 tot heden', LtKol SBH Roland Wijnants, 1982. Deze publicatie kan eveneens worden geraadpleegd in het Documentatiecentrum te Brussel.