Aantal nationaliteiten
Vraag:

Welke nationaliteiten vochten in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog?

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  23.11.2009

 

Dat hangt ervan af wat men onder "nationaliteiten" beschouwt. In elk geval hadden meer dan 50 hedendaagse onafhankelijke staten vertegenwoordigers in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vele van die staten waren toen echter nog lang niet onafhankelijk en maakten deel uit van het Britse of Franse Rijk. Bovendien moeten we ook rekening houden met etnische minderheden binnen elke staat, of zelf binnen elke kolonie: denken we bij voorbeeld aan Franstalige Canadezen en indianen binnen het Canadese leger. Als je die minderheden of culturen apart beschouwd, dan bekomt men natuurlijk een veel hoger aantal.
In het boek Wereldoorlog 1. Vijf Continenten in Vlaanderen (Lannoo, 2008) werd getracht een oplijsting te maken van de verschillende etnische groepen in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog.

www.wo1.be/ned/literatuur/boeken/andere/Continent.htm

Het excel-bestand in bijlage geeft een niet-exhaustieve oplijsting van hedendaagse staten.
 

 

Bijlage:
Bestanden: