Georges Reynaert
Vraag:

Kent u meer gegevens over Georges Reynaert (°Wulpen, 5 maart 1890)? Was soldaat in WO1 en zijn voornaam Georges werd tijdens WO1 vervlaamsd in Joris. Op 10 maart 1926 schreef de ambtenaar van de burgerlijke stand van Wulpen, burgemeester Faict, de overlijdensakte nr. 5 van 1926 in het register van Wulpen. Dit was een akte afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Calais. Hieruit bleek dat korporaal-milicien Joris Henri Joseph Reynaert op 31 oktober 1918 om 10.30 uur in het Belgisch militair hospitaal Porte de Gravelines in Calais overleed. Matriculnr. 2176. Die akte werd bestuurlijk gewijzigd met een melding van het Belgische ministerie van Landsverdediging dd. 24 december 1925 dat het Georges Reynaert was en dat hij gesneuveld was voor België. Het graf in Calais of Gravelines is niet meer terug te vinden, alhoewel zijn echtgenote Rachel Balden beweerde dat het daar bestaat. Vragen: Bestaat dat hospitaal in Calais? Is info over soldaat en oorlogsslachtoffer Georges Reynaert ergens terug te vinden? Waar en wanneer is hij gewond of ziek geworden en wat was de oorzaak?

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  07.12.2009

 

Het beste startpunt is om het persoonlijk dossier op te vragen in het documentatiecentrum van het Legermuseum, Jubelpark in Brussel. Dat is open van dinsdag-vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16u30. Ze bewaren er alle persoonlijke dossiers van manschappen geboren voor circa 1895 (telefoon 02 737 79 34). 

In dat dossier staan de bevorderingen, verwondingen, ziektes, mutaties en welke medailles hij wanneer gekregen heeft.
 

Er  bestaat een goed boek over Calais tijdens de Eerste Wereldoorlog: Calais pendant la guerre (1914-1918) / par Albert Chatelle et G. Tison ;
préf. de Aristide Briand. - Parijs : Aristide Quillet, 1927. - 286 p. : ill. Dit boek is in bezit van het documentatiecentrum in Ieper.

Er bestaat ook een historiek over de Belgische basis in Calais: Clooten. Historique de la Base belge de Calais. Brussel, 1925, 32 p. en het boek van Ditte: Calais 1914-1918. Paris, 210 p. met info over de Britse en Belgische basis aldaar. 

Met wat geluk bewaart men in het Legermuseum ook archief van het Belgisch militair hospitaal van de Porte de Gravelines in Calais.

 

Antwoord:
Algemeen Rijksarchief  -  23.11.2009

 

Eerst moet zijn militair dossier opgevraagd worden via het Legermuseum info@klm-mra.be.
Zij hebben nodig: naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum.
Aan de hand van het dossier is op te sporen: opleiding, eenheden, promotie, mutaties, verwondingen, enz. 
Op basis daarvan kan verder gezocht worden in legerdivisiearchief dat in het Legermuseum bewaard is. In het bijzonder aangaande de gevechtsoperaties waarbij hij betrokken was.

Zie ook de FAQ: faq.wo1.be/QuestionDetail.aspx