Van Gent Désiré
Vraag:

In database staat vermeld: Van Gent Desiré als geboren in Adegem. Een andere bron via het leger (Evere) noemde 'geboren Adegem 18.05.1896 als zoon van Pierre en Maria Theresia De Mulder. Overleden op 23.10.1918. Nazicht burgerlijke stand in Adegem: niks te vinden. Kunt ge me verder helpen. Ik maak een artikel over de gesneuvelden in Adegem, Maldegem, Middelburg voor ons heemkundig jaarboek, eind 2009. Kan ik dossiers raadplegen in Ieper ? Bedankt, Jozef

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  07.12.2009

 

Alle archiefdocumenten met betrekking op militairen van het Belgische leger worden bewaard door instanties van het ministerie van defensie: 

  • Het documentatiecentrum van het Legermuseum bewaart de persoonlijke dossiers van officieren en van de "oudere" soldaten (geboren voor 1892).
  • De sectie archieven in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere bewaart de jongere dossiers. 

Vooraleer u naar Brussel te begeven, neemt u best eerst contact op om na te gaan waar de dossiers precies bewaard worden en om een afspraak te maken:

  • telefoon documentatiecentrum legermuseum: 02 737 79 33
  • telefoon sectie archieven Evere: 02 701 33 50

Zie ook de faq: faq.wo1.be/QuestionDetail.aspx