Piedfort Franciscus
Vraag:

In de familiegeschiedenis werd steeds gezegd dat mijn oom Piedfort Franciscus sneuvelde in Ieper.

Bij nazicht blijkt dat hij sneuvelde te Loo op 23/04/1915. Hij maakte deel uit van de 6° brigade mixte, 2 LA artillerie, 24° batterij. Zijn verblijf te Ieper leek mij dan ook zeer onwaarschijnlijk.

Op de plaats waar nu het Belgian Battery Corner Cemetery ligt, hebben in het jaar 1915 drie Belgische batterijen gestationeerd geweest. Weet men welke batterijen dit waren?

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  07.12.2009

 

Inderdaad, de Belgische artillerie-eenheden die "uitgeleend" werden aan de Britten in februari 1915 waren de artillerie van de 18de en 19de gemengde brigade (afkomstig van de 6de legerdivisie).  Het Tweede Artillerieregiment waarbij uw oom diende, was daar dus niet bij en bevond zich toen inderdaad in de sector Lo.

Op 17 mei 1915 werd het regiment voorlopige artillerie bij Ieper vervangen door het nieuw gevormde 7 Belgian Field Artillery dat van mei 1915 tot mei 1917 bij Ieper zou strijden. Op 10 december 1916 veranderde het van naam in 13 Belgian Field Artillery. De Belgian Field Artillery bestond uit 3 batterijen van ruim 150 man.

Het is de Belgian Field Artillery die zijn naam gegeven heeft aan Belgian Battery Corner. Naast het oorlogsmonument van de stad Ieper hangt een gedenkplaat voor deze eenheid (Jules Coomansstraat).

Zie ook de faq voor eventueel verder onderzoek: faq.wo1.be/QuestionDetail.aspx