Opzoeking Belgische soldaten
Vraag:

Ik had twee grootnonkels die in het Belgisch leger zaten tijdens de eerste wereldoorlog.
Ik zou willen opzoeken in welke regimenten ze zaten en wat ze juist gedaan hebben tijdens de oorlog.
Kan u mij tips geven waar ik moet beginnen zoeken.

Antwoord:
wo1.be  -  29.12.2009

 

Zie de faq op www.wo1.be voor tips i.v.m. het opzoeken van info over Belgische militairen:
faq.wo1.be/QuestionDetail.aspx