Duikers
Vraag:

Beste,

Ik heb een vraag i.v.m. iets dat ik via een collega vernomen heb. Hij spreekt over een "Tas Isidorus" die tijdens WO1 als duiker zou dienst gedaan hebben. Echter vind ik nergens iets terug over een eenheid van duikers, hebben jullie hier informatie over?

Alvast bedankt
 

Antwoord:
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum  -  23.06.2010

 

De informatie van uw collega klopt. Bij de compagnie Sapeurs-Pontonniers van de Belgische Genie dienden duikers wiens taak het onder meer was de sluizen te onderhouden. Kapitein Robert THYS beschrijft in zijn boek Nieuport 1914-1918. Les Inondations de l'Yser et la Compagnie des Sapeurs-Pontonniers du Génie Belge. (Paris-Liège-Londres, 1922), p. 51-53 onder meer de dood van "le scaphandrier Van der Vrecken" op 5 november 1916. De passage wordt begeleid door een foto van dergelijke duiker.

Isidore Tas wordt overigens met naam vermeld in bovengenoemd werk: een eerste maal als "gazé le 18 août 1917 et évacué sur un hôpital du front" en een tweede maal als ontvanger van het Croix de Guerre.

 

Bijlage: