Hollebeke tijdens de Grote Oorlog
Door Philip Woets (Secretaris heemkundige kring Selebeke) - foto's uit eigen verzameling

Hollebeke werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest. Al in de Eerste Slag bij Ieper (oktober - november 1914) moest het dorp het ontgelden. Op de eerste foto van 30 oktober 1914 is de kerk al uitgebrand en vertoont het dak van de smidse al de eerste sporen van het oorlogsgeweld. In 1916 is het dorp bijna helemaal verwoest. Alleen enkele grafzerken en bomen en in de verte de muren van het klooster, bejaardentehuis en het schoolgebouw staan nog overeind.1916Ophaalbrug over het kanaal nabij de spoorwegbrug in de huidige Kortewildestraat. Eén van de torens van het kasteel Valdelièvre-Ferry priemt uit boven de spoorweg.Ook de Hollebeekse kastelen en landhuizen vielen ten prooi aan het oorlogsgeweld. Van het Voddekasteel van de familie Guichard en het jachtpaviljoen van de familie Mahieu in het domein De Vierlingen zijn ons geen oorlogsbeelden bekend. De overige twee kastelen werden door de Duitse militaire fotografen veelvuldig op de gevoelige plaat gezet.Dit kasteel, eigendom van Alfred Valdelièvre - Marie Augustine Ferry, was gelegen in de weide achter de huidige hoeve van Daniël Degryse. Het werd volledig verwoest en niet meer heropgebouwd. Het vroegere kasteelpark werd in landbouwland omgezet en de kasteelgrachten werden gevuld. Van het kasteeldomein bleef alleen de "Groene Dreef" als relict over.De omgeving van het kasteel "De Palingbeek" van de familie Mahieu en het strategische kanaal Ieper-Komen was onophoudelijk het strijdtoneel van hevige gevechten tussen Britse en Duitse strijdkrachten. Het imposante kasteel, het jachtpaviljoen, de kasteelhoeve met de stallen, de portiershuizen, het park en het bos werden door het oorlogsgeweld volledig vernield en beide zonen van de eigenares sneuvelden aan het front.

De Sint-Elooibrug nabij het kasteel "De Palingbeek" ging al op 10 juni 1913 als gevolg van grondverschuivingen tegen de vlakte. Dit beeld werd genomen in 1916.De bocht van het kanaal Ieper-Komen met sluis nummer 6bis ter hoogte van het café "A l'Entrepôt" langs de huidige Komenseweg (foto 1916).Duitse militairen poseren bij de nog intacte sluis nummer 6, één van de 4 sluizen op het grondgebied van Hollebeke. (foto lente-zomer 1915).

Deze Duitse foto's (1916) situeren we ter hoogte van de woning naast de hoeve Debuf - Callewaert in de Kasteelhoekstraat. Aan de overzijde van de straat bevond zich tijdens WO I een Duitse verzorgingspost. De begraafplaats die er aangelegd werd, kreeg de zeer toepasselijke naam "Drei Häuser" (Drie Huizen). Na een eerste concentratie van de Duitse militaire begraafplaatsen eind de jaren 1920 bleef deze begraafplaats behouden. Tot halfweg de jaren 1950 waren er nog tientallen Duitse begraafplaatsen in de streek. In 1952 besloten de regering van België en de Duitse Bondsrepubliek om in Vlaanderen te komen tot vier grote Duitse begraafplaatsen (Vladslo, Hooglede, Menen en Langemark). De zorg ervoor werd overgedragen aan de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. De stoffelijke overschotten van "Drei Häuser"werden in 1956 naar de Duitse militaire begraafplaats in Menen overgebracht.Negentig jaar geleden, op 11 november 1918 om 11 uur in de voormiddag, werd de wapenstilstand getekend die een einde maakte aan de gruwelen van de "Grote Oorlog". De oorlog had 8,5 miljoen mensenlevens gekost. Alleen al in West-Vlaanderen sneuvelden 400.000 jonge mensen in een verschrikkelijke loopgravenoorlog… Laten wij hen niet vergeten!


Gepubliceerd op 08/11/2008.