Opruiming oorlogsmunitie op het domein IJzerboomgaard - Kaaskerke - 05/12/2016
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op 1 december 2016 de eerste fase van de extra werken voor verdere opruiming oorlogsmunitie op het domein IJzerboomgaard te Diksmuide goed.

Op maandag 5 december 2016 zijn de saneringswerken van start gegaan en zullen, als de weersomstandigheden meevallen, in de loop van februari afgerond zijn. Tijdens die periode wordt het stuk tussen de Kapellestraat en de spoorlijn aangepakt. De totale kostprijs hiervan zal zo’n 85.000 euro, exclusief btw, bedragen.

Volgende fases

De zones rond de IJzerdijk, de toekomstige kampeerzone en de omgeving van de hoeve komen in de twee volgende fases aan bod. Door de werken op te splitsen in fases kunnen de gebruikte methodes geëvalueerd en bijgestuurd worden, indien nodig. Een raming voor de sanering van deze zones werd nog niet opgemaakt.

De zone in de berm naast de IJzerdijk zal het moeilijkste gedeelte worden, niet alleen omwille van de grotere en meer gevaarlijke hoeveelheid, maar ook door de verscheidenheid van de munitie en het aanwezige puin op de plaatsen waar de munitie voorkomt.

In de periode van de saneringswerken wordt in de andere zones ondertussen verder werk gemaakt van de verdere inrichting van het provinciedomein. De vooropgestelde periode van opening, nl. het voorjaar van 2018, blijft hierdoor behouden.

Historiek

Op dinsdag 25 oktober werd er in het toekomstige provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide een grote hoeveelheid oorlogsmunitie ontdekt: een verzameling van een 100-tal, vermoedelijk gedumpte, mortieren, projectielen, handgranaten en een gasfles met chloorgas. De meeste zaken werden gevonden in de zone van de berm naast de IJzerdijk.
De werken in het domein werden onmiddellijk stilgelegd om de veiligheid van de werknemers op het terrein te kunnen garanderen. Vrijwel onmiddellijk hierna bekeek de Provincie, samen met de aannemer en een reeds aangestelde gespecialiseerde firma Braet, welke bijkomende veiligheidsmaatregelen bij de verdere opruiming van de munitie moesten genomen worden en welke gebieden, onder andere de kampeerweide, eventueel nog extra gescreend dienden te worden. Samen met de stad Diksmuide en DOVO werd een plan van aanpak opgemaakt.
Een nieuw provinciedomein

De Provincie maakt momenteel werk van het nieuwe provinciedomein in Diksmuide.

Het wordt een recreatieve site van ongeveer 20 hectare groot, gelegen in het polderlandschap, aan de kruising van de IJzer en de voormalige spoorwegbedding ‘Frontzate’, in de schaduw van de IJzertoren en op wandelafstand van het centrum van Diksmuide.

Tegen 2018 verwacht de Provincie het domein te kunnen openen.

IJzerboomgaard (01)

IJzerboomgaard (02)

IJzerboomgaard (03)

IJzerboomgaard (05)

IJzerboomgaard (08)

IJzerboomgaard (11)

IJzerboomgaard (12)

  Pagina aangemaakt door Filip Van Loo.