Nieuwe directie voor het “Museum aan de IJzer” - Kaaskerke - 10/10/2017
Nieuw directielid bij IJzerbedevaart comité

IJZERTOREN 002

(vlnr) Peter Mouton - Paul De Belder - Peter Verplancke)

Na 24 jaar dienst bij het “Museum aan de IJzer” en de IJzerbedevaarten nam het directielid, secretaris Dirk Demeurie afscheid. Een nieuwe persoon met het juiste profiel voor de opvolging in het directiecomité moest worden gezocht. Hiervoor kwam Peter Mouton in aanmerking die momenteel actief is bij Fa Jules Destrooper uit Lo-Reninge.

Hij zal zich samen met Peter Verplancke, reeds 9 jaar in dienst bij het “Museum aan de IJzer” als conservator, om de financiële kant van de IJzertoren bekommeren. Ook zal hij proberen om meer toeristen te overtuigen om het “Museum aan de IJzer” te bezoeken en te laten deelnemen bij activiteiten op de IJzertoren-site. Peter Verplancke zal verder instaan voor tentoonstellingen en evenementen.

Dit alles zal voortaan in samenspraak met hun twee gebeuren, en met Paul De Belder als de voorzitter.
 
Op de IJzerbedevaart van 11 november a.s. pakt het “Museum aan de IJzer” alvast uit met theaterwandelingen geregisseerd door Kathelijn Vervarcke.
 
info@aandeijzer.be | http://www.museumaandeijzer.be/ijzertoren
DE IJZERTOREN - IJzerdijk 49 - 8600 Diksmuide
 
IJZERTOREN 004

IJZERTOREN 017 Pagina aangemaakt door Albert Ommey.