Theaterwandeling op de IJzerbedevaart 2017 - Kaaskerke - 10/10/2017

Ter gelegenheid van de 90ste IJzerbedevaart op 11 november 2017 kleurt het “Museum aan de IJzer” de dag met een theaterwandeling op het domein van de IJzertoren.


IJZERTOREN 007

IJZERTOREN 008

Regelmatig thematische tentoonstellingen in de IJzertoren

IJZERTOREN 010
 
Ter gelegenheid van de 90ste IJzerbedevaart op 11 november 2017 kleurt het “Museum aan de IJzer” de dag met een theaterwandeling op het domein van de IJzertoren.
 
Dit jaar spiegelen we twee waargebeurde verhalen uit de ‘Groote Oorlog’ aan twee hedendaagse verhalen. Op deze manier tonen we aan dat het oorlogsleed universeel is, of het nu over de Eerste of de Tweede Wereldoorlog gaat of over de vluchtelingencrisis die we vandaag kennen.
 
1. Vijf Zusters

In ‘Vijf Zusters’ ontmoeten we Camillo Morelli, een classicus die onderluitenant bij het 8° reggimento Alpini was. Om scherp te blijven schrijft hij een gedicht in het Latijn over zijn vijf zusters (Quinque sorores), die op nieuws van hem wachten. In de nacht van 14 op 15 september 1916 neemt hij deel aan een gevaarlijke missie van vrijwilligers om de troepen van de Kaiser te verrassen op de top van de Col Torondo, die de Val di Fiemme beheerst. Zijn vijf zussen vernemen geen nieuws en kunnen enkel smachtend wachten, zoals in zijn gedicht.
 
2. Van de oorlog hoor ik niets

Het toneelstuk ‘Van de oorlog hoor ik niets’ is een verwerking van het dagboek van Marie Desaegher, een dove vrouw uit Boezinge. Ze is 25 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en haar eigen oorlog beleeft en strijdt. Ze hoort immers het geweld niet waar ze midden in zit, ze hoort evenmin de verhalen van de vluchtelingen en de soldaten. Ze ziet echter alles gebeuren en voelt zich in het tweede oorlogsjaar geroepen om haar oorlogsindrukken neer te schrijven. Het oorlogsverhaal van Marie Desaegher neemt een dramatische wending wanneer ze op 22 april in de Duitse gasaanval verstrikt raakt.
 
Twee taferelen in de toren actualiseren de twee toneelstukken over WO1.
 
1.Nujeen en de suikerziektepatiënt

Op de dag dat een driejarige jongen verdrinkt en aanspoelt op een Grieks strand, waagt ook Nujeen Mustafa de oversteek met haar rolstoel in een rubberboot. Nujeen is spastisch en leert zichzelf Engels via soaps. Wanneer de burgeroorlog uitbreekt moet ze Kobane in Syrië ontvluchten. Geholpen door haar zus maakt ze de uitputtende overtocht via Turkije naar Griekenland, komt ze vast te zitten in Hongarije, ervaart ze mensonterende situaties en weet ze uiteindelijk Duitsland te bereiken. Een Belgische jongen probeert zich in te denken hoe hij het met zijn suikerziekte zou redden in de situatie van Nujeen.
 
2.Stramme botten

Anita werd bij de inval van het Rode Leger in Pruisen brutaal verkracht door de soldaten. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vlucht ze naar Keulen. Daar bouwt ze een nieuw bestaan op waarin ze zich nooit meer door een man laat aanraken en haar geheim aan niemand toevertrouwt. Wanneer ze in haar oude dag in een bejaardentehuis terechtkomt waar Russische verplegers haar moeteen wassen, slaat de paniek en de woede weer toe.
 
Parallel circuit voor kinderen
De kinderen worden meegenomen in een interactief toneelstuk rond het thema ‘Wapenstilstand’. Ze vertrekken vanuit de vraag hoe het mogelijk is dat men op het ene moment op elkaar moet schieten en op het andere moment niet meer mag schieten. Om dit tastbaar te maken focussen we op erg jonge soldaten die de absurditeit van het verbod om nog te schieten om 11 november niet begrijpen.
 
Slot
Alle acteurs (veel bekende acteurs en toneelspelers) en groepsleiders gaan naar de crypte en vormen een haag waarlangs het publiek de site verlaat. De acteurs geven de bezoekers een bloem mee die ze op de graven kunnen leggen. Dit gebeurt onder muzikale begeleiding van Bas Bulteel die het Europees volkslied brengt. 
 
IJZERTOREN 015

(vlnr) Peter Mouton - Kathelijn Vervarcke - Paul De Belder - Peter Verplancke)

info@aandeijzer.be | http://www.museumaandeijzer.be/ijzertoren

DE IJZERTOREN - IJzerdijk 49 - 8600 Diksmuide
 

Pagina aangemaakt door Albert Ommey.