Remembrance Day/Jour du Souvenir - Veurne - 12/11/2017
Sinds een 20-tal jaar wordt er in Veurne een Remembrance Day gehouden. Sinds vorig jaar worden ook de Franse gesneuvelden uit WOI geëerd.

Dit jaar werd de kerkdienst gecelebreerd in de Sint-Jans Onthoofdingkerk van de Veurnse deelgemeente Eggewaartskapelle. De Mis werd voorgegaan door priester Jos Ostyn en werd muzikaal opgeluisterd door het Sint-Niklaaskoor van Diksmuide.

DSC02626

Lezing door Merv. Nadine Lamote, voorzitter Souvenir Français West-Vlaanderen
Ter nagedachtenis van Joseph, Eugène LEZIN (1889 – 1914)
Joseph, Eugène Lézin geboren op 24 augustus 1889 te Saint-Nazaire (Fr) is de tweede zoon van het gezin Joseph Lézin en Marie Michalowski .  Het gezin telt met de eeuwwisseling 5 jongens en 2 meisjes. Joseph studeert aan de Saint-Joseph de Means school in zijn geboortestad. Verleid door de belangrijke havenstad die Saint-Nazaire is werkt hij zich op van leerjongen tot zeeman-mecanicien. In 1909 doet hij zijn militaire dienst bij de Nationale Marine als matroos-mecanicien 2de klasse. Op 9 april 1912 huwt hij, 22 jaren jong, Jeanne Géraud. Uit dit huwelijk komt in 1915 te Saint-Nazaire het enige kind voor: Joseph, Jean Lézin. Hij heeft echter nooit zijn vader gekend. In 1914  werd Joseph Eugène Lézin, zoals zo velen, terug onder de wapens geroepen en werd als jonge marinier toegevoegd aan het 1ste Regiment Marine Fuseliers die tot de Brigade van vice-Admiraal Ronarc’h behoorde. Hij werden opgeroepen om de landmacht te versterken en vanuit Parijs vertrok hij later naar Vlaanderen. Hier werd Joseph Lézin ingezet in de bloedige gevechten rond en om Diksmuide. Tijdens één van deze gevechten op 19 oktober 1914 loopt deze moedige soldaat zwaar verwondingen op. Hij wordt in allerijl op 21 oktober naar het pas geopende hospitaal in het college van Veurne vervoerd. Tijdens deze evacuatie overleed hij echter, op 25jarige leeftijd. Hij werd begraven op het kleine Franse militaire kerkhofje naast het stedelijk kerkhof. Wegens plaatsgebrek, door de blijvende toestroom van gesneuvelden werden de eerst begraven overgebracht naar het huidige ossuarium, alwaar zijn naam vermeld staat op de aangebrachte bronzen dekplaat.
  

DSC02652

Lezing door Mr. José Clauw, lid van het organiserend comité en afgevaardigde Souvenir Français West-Vlaanderen, afdeling Veurne
Ter nagedachtenis van Capt. Christopher JEFFREYS
Christopher John Darell JEFFREYS werd op 30 december 1907 geboren te Londen. Hij was de enige zoon van Generaal Sir George Darell Jeffreys (K.C.B., K.C.V.O., C.M.G., 1st  Baron Jeffreys) en Lady Jeffreys (meisjesnaam Heseltine) van Burkham House, Alton, Hampshire. In 1931 huwde hij met Lady Rosemary Beatrice (Agar) Jeffreys (dochter van 4th Earl Normanton). In 1932 werd hun eerste zoon geboren: Mark George Christopher; 2nd Baron Jeffreys, en in 1939 hun tweede zoon George Christian Darell.
 
Op 19-jarige leeftijd had hij reeds de graad van Sergeant na het volgen van de opleiding aan het Royal Military College. Op 1 september 1927 vervoegde hij het 3de Bn van de Grenadier Guards, in de graad van luitenant. Hij diende van 1933 tot 1935 in India. Promoveerde in november 1937 tot kapitein. Januari 1938 werd hij militair staf officier 
Op 14 september 1939, toen GB, Frankrijk en Polen de oorlog verklaarden aan NaziDuitsland, werd hij ingescheept met het BEF richting Frankrijk. Januari 1940 werd hij geplaatst bij het 2nd Bn Grenadier Guards. Op 29 mei 1940 werd hij als compagnie commandant tijdens het uitvoeren van een verkenningsopdracht dodelijk geraakt door vijandelijk vuur ter hoogte van de Kaaiplaats te Veurne. Te samen met hem lieten nog twee officieren op deze plaats het leven. Hij kreeg postuum het ereteken van The Royal Victorian Order.
 
We remember him with honour.
 
DSC02656

Naast Josep LEZIN - Franse Marinefusilier - and Cap. Christopher JEFFREYS of the 2nd Bn Grenadier Guards, zijn er nog RAF gesneuvelden welke jaarlijks herdacht worden:
 
From the Wellingtoncrew of 38 Sqn RAF who crashed on 31 May 1940 at Veurne:
• Pilot Vivian Allen William ROSEWARNE
• Co-pilot Roy BAYNES • Observer John KNIGHT
• Air Gunner Dennis Douglas George SPENCER
• Wireless Operator John DOLAN
• Air Gunner James Campbell ADAMS

DSC02667

From the Lancastercrew of 103 Sqn RAF who crashed on 28 May 1944 at Eggewaartskapelle:
• Pilot Thomas Gordon LEGGETT
• Engineer William Austin EDWARDS
• Navigator Raymond Henri BEER
• Flight Sergeant Lawrence IRELAND
• Air Gunner Albert Victor JONES
• Air Bomber Arthur Alexander WILKS
• Air Gunner Philip Charles GORE – Who died 2nd October 2008 at the age of 88
 
DSC02672

Verwelkoming op de begraafplaats en duiding van de aanwezige graven door Mr. José Clauw
In de schaduw van de kerk in Eggewaartskapelle ligt de crew begraven van de Lancasterbommenwerper die in de nacht van 28 op 29 mei 1944 op terugweg was van een raid op Aken. Even voorbij Oostende werden ze beschoten door een vijandelijke nachtjager.  Hun toestel vatte vuur en stortte neer in de omgeving van Eggewaartskapelle.

Vijf van de zeven bemanningsleden werden uiteindelijk begraven achter deze kerk. Een zesde bemanningslid had het vliegtuig kunnen verlaten, doch stortte te pletter in Lampernisse. Hij werd door de vijand ter aarde besteld te Koksijde. Slechts één man overleefde deze ramp, doch werd enkele dagen later krijgsgevangen genomen.
2001 was het jaar waarin we slaagden om Phil Gore naar Eggewaartskapelle te halen. Sedertdien kwamen hij, Tony & Pam jaarlijks naar deze plaats. Sedert 2007 rust hij voor altijd bij zijn vrienden.

MAY THEY REST IN PEACE

 
DSC02733

To the Fallen

DSC02757

Last Post en één-minuut stilte

DSC02762

DSC02764

DSC02766

DSC02767

Bloemlegging:
 In naam van RAF Marham : squadron leader James Poynton 

DSC02772

In naam van de familie Gore: Mr. Tony Gore 

DSC02775

In persoonlijke naam: Henri en Francine Knops
 
DSC02778

In naam van de Organisatie: Mr. José Clauw

DSC02780

Voor de stad Veurne: Mevr. Céline Mouton, schepen

DSC02782

Op weg naar het Engels Militair Kerkhof te Veurne

DSC02819

Verwelkoming en speech door Mr. José Clauw
Reeds in september 1939 waren Groot-Brittannië en de Gemenebestlanden, Frankrijk en Polen in oorlog met Duitsland. Een Brits expeditieleger werd van dan af naar Frankrijk gestuurd. Op 10 mei 1940 viel Duitsland zonder voorafgaandelijke waarschuwing Nederland en België binnen. Het BEF werd onmiddellijk ingezet om de vijandelijke opmars te onderscheppen. De overweldiging was echter zo hevig dat de Duisters reeds op 13 mei de Maas overstaken te Sedan, en tot diep in de verdedigingslinies kon doordringen. Op 20 mei bereikten ze de Kanaalkust. Op 26 mei kreeg het BEF de opdracht om zich terug te trekken naar de kust, met het oog op evacuatie. Het uitgeputte Belgische leger werd gedeeltelijk tot overgave gedwongen. Het Britse leger en een gedeelte van het Franse leger werd teruggedrongen tot een gebied dat zich aanvankelijk uitstrekte van Duinkerke te Nieuwpoort; een perimeter die van dan af uur na uur kleiner werd. Gezien de havendokken door de hevige bombardementen waren beschadigd, verliep de ontscheping vanaf de pieren, open stranden en golfbrekers. Onder bevel van de Royal Navy en onder bescherming van de RAF voeren meer dan 800 vaartuigen uit om hun jongens terug te komen halen.

Tijdens deze grootscheepse evacuatie vochten de Grenadier Guards een achterhoedegevecht uit in Veurne. Indien onze stad zou vallen, was het slechts een kwestie van enkele uren vooraleer de Duitsers het strand van De Panne zouden bereiken. Deze niet benijdenswaardige taak werd toebedeeld aan de 1ste en 2de brigade van de Grenadier Guards, wetende dat de Duitsers voor deze stad een zware strijd zouden voeren. Komende vanuit Oostvleteren, had Lt-Kol Jack Lloyd, CO van het 2de bataljon GG de opdracht een verkenning uit te voeren van de kanaalzone in de omgeving van de Kaaiplaats te Veurne. Hij deed dit in het gezelschap van twee van zijn Company Commanders, majoor Pakenham en kapitein Christopher Jeffreys. 

Niettegenstaande de waarschuwing dat de vijand reeds aan de overzijde van het kanaal hun stellingen hadden ingenomen, voerden deze plichtsbewuste officieren hun opdracht verder uit. Zij liepen echter recht in het vizier van een vijandelijke sluipschutter.
Een collega-officier deed nog verwoede pogingen om hun lichamen in veiligheid te brengen. Daarop zijn hevige gevechten losgebarsten, waardoor het voor de brancardiers onmogelijk was om deze plaats te bereiken.  Alle hulp kwam echter te laat en de drie officieren werden enige tijd nadien voorlopig begraven in de omgeving van de kerkruïne in het stadspark.

Op 4 juni was Operatie Dynamo volbracht, en werden in totaal 338.000 geallieerde troepen geëvacueerd, waaronder 198.000 Britse onderdanen.
 
Kapitein Christopher Jeffreys was toen 33 jaar. Hij was de enige zoon van Generaal George Darell Jeffreys (K.C.B., K.C.V.O., C.M.G., First Baron Jeffreys) en Lady Jeffreys (meisjesnaam Heseltine) van Burkham House, Alton, Hampshire. Hij was gehuwd met Lady Rosemary Beatrice (Agar) Jeffreys (dochter van 4th Earl Normanton). Hij liet haar achter met twee kinderen; Mark George Christopher; 2nd Baron Jeffreys (1932 – 1986), en George Christian Darell.
 
Dit opdat wij niet zouden vergeten.


DSC02850

To The Fallen

DSC02875

Bloemlegging:
In naam van RAF Marham: squadron leader James Poynton

DSC02879

In naam van de familie Gore: Mr. Tony Gore

DSC02881

In naam van de Franse Ambassade: Mr. Bernard Legay, Délégué general adjoint van Souvenir Français voor België en Mevr. Nadine Lamote, Voorzitter Souvenir Français West-Vlaanderen

DSC02889

In persoonlijke naam: Henri Knops

DSC02896

Voor de Organisatie

DSC02901

Voor de stad Veurne, Mevr. Céline Mouton, schepen

DSC02905

Last Post, één-minuut stilte en God save the Queen

DSC02909

DSC02910

DSC02911

DSC02913

Mr. en Mevr. Christopher en Anna Jeffreys, ‘The Lord JEFFREYS', legde een kruisje neer bij het Cross of Sacrifice en bij het graf van een familielid.

DSC02919

DSC02920

DSC02921

Verplaatsing naar het Frans Militair Kerkhof

DSC02935

Welkom en speech door Mr. Erwin Pelgrim, afgevaardigde Souvenir Français West-Vlaanderen, afdeling Nieuwpoort

DSC02948

DSC02964

Bloemlegging:
Voor de Franse Ambassade, Mr. Bernard Legay, Délégué general adjoint van Souvenir Français voor België en Mevr. Nadine Lamote, voorzitter Souvenir Français West-Vlaanderen

DSC02968

Voor Souvenir Français, Mr. Erwin Pelgrim, afgevaardigde Souvenir Français Afdeling Nieuwpoort en Mr. José Clauw, afgevaardigde Souvenir Français West-Vlaanderen Afdeling Veurne

DSC02975

RAF Marham, Sqn leader James Poynton

DSC02982

Voor de familie Gore: Mr. Tony Gore

DSC02983

Voor de Stad Veurne, Mevr. Céline Mouton, schepen

DSC02990

Aux Morts, Marseillaise and Brabaçonne

DSC02993

DSC03002

DSC03015

Pagina aangemaakt door IDG.