Herbegraving van 2 onbekende Australische Soldaten en 1 onbekende soldaat van de Lancashire Fusiliers - Zonnebeke - 06/11/2018
Donderdag 6 november 2018 vond er een herbegraving plaats voor 2 Onbekende Australische Soldaten en 1 Onbekende Soldaat van de Lancashire Fusiliers.

Dit gebeurde op Tyne Cot Cemetery, de grootste begraafplaats van de CWGC in de wereld. Tot op heden liggen hier meer dan 11.900 soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven. Het Cross of Sacrifice werd geplaatst op een Duitse commandobunker veroverd op 4 oktober 1917, door de 3de Australische Divisie. Het werd na de verovering gebruik als hulppost en hierrond verrees een begraafplaats van 343 graven. Na de wapenstilstand werden de lichamen begraven in omringende begraafplaatsen overgebracht naar Tyne Cot Cemetery. Meer dan 8.370 van de hier begraven soldaten werden niet geïdentificeerd.

De lichamen, hier herbegraven, werden bij elkaar gevonden in een bomkrater naast Vijfwegestraat, de straat leidend naar het kerkhof, tijdens wegeniswerken in december 1915. Ondanks uitvoerig onderzoek door het Australian Army's Unrecovered War Casualties team en het UK's Joint Casualty and Compassionate Centre was het niet mogelijk om deze 3 soldaten te identificeren. Mocht er in de toekomst nieuwe gegevens aan het licht komen dan zullen verdere stappen tot identificatie worden gezet.

Een bijkomende feit. Tijdens de graafwerken voor deze plechtigheid werd een Duitse gasbom gevonden. Dovo kwam om ze op te halen. Er werd ook een Britse waterfles gevonden.

Deze herbegravingsplechtigheid werd geleid door Reverend Peter Friend,Director Chaplaincy, Air Command, Royal Australian Air Force en Reverend Stuart Richards CF, Chaplain, 1ste BattalionThe Royal Regiment of Fusiliers.

DSC_0090

Aankomst van de VIP's

DSC_0102

DSC_0128

DSC04626

DSC04630

Inleiding en achtergrond
DSC04642

Aankomst van de kisten

DSC04651
 
DSC04654
 
DSC_0167
 
DSC_0174
 
DSC_0193

DSC04668

DSC04684

DSC04688

DSC04692

DSC04697

DSC04700

DSC04703

DSC04710

DSC04718

DSC04727

DSC04735

DSC04742

DSC04743

DSC_0202
 
Welkom

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. John 15:13

We zijn hier samen gekomen om de Almachtige te eren, wiens doelen goed zijn. Wiens macht de wereld ondersteunt die hij heeft gemaakt. Die van ons houdt ook al maken we fouten. Wie zijn zoon offerde voor deze wereld. Die ons vraagt zijn voorbeeld te volgen.
Als we dankbaar zijn voor zijn goed werk, herdenken we hen die geleefd en gestorven zijn in zijn dienst en in de dienst van anderen. We bidden voor al die lijden door oorlog en in nood zijn; we vragen zijn hulp en zegen voor het uitvoeren van zijn wil, en dat de hele wereld hem als Lord en Koning mag erkennen.


DSC04747

Gebed

Almachtige God,
U beoordeelt ons met oneindige barmhartigheid en gerechtigheid
en houdt van alles wat je hebt gemaakt.
Door uw genade verandert de duisternis van de dood in het ochtendgloren van nieuw leven, verandert het verdriet van het afscheid in de vreugde van de hemel;
door onze redder, Jezus Christus, onze heer.

Amen

Lezing: Jesaja 2:2-5

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:
'Laten we optrekken naar de berg van de HEER,naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.'
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarde omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten we leven in het licht van de HEER.


DSC04749

Hymn - Abide with Me (Henry Francis Lyte/ Henry Monk)

DSC_0210 (400 x 600)

DSC_0218

Lezing: Romeinen 8:35-39

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals het is geschreven: Want om Uwentwil worden we den gansen dag gedood; wij zijn gacht als schapen ter slachting.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft.
Want ik benverzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
 


DSC_0225 (400 x 600)

Teraardebestelling

Daar het de Almachtige God behaagd heeft onze gestorven broeders tot Zich te nemen, zo bestellen wij hun lichamen ter aarde ) aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof - ziende op Hem, Die gesproken heeft:"
Ik ben de opstandig en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven

 

DSC04770

DSC04771

DSC04775

DSC04781

DSC04788

DSC04790

DSC04791

DSC04795

DSC04797

DSC04798

DSC04799

DSC_0256

DSC_0257

DSC04810

DSC04816

DSC04821

Geweersaluut

DSC04827

DSC04828

DSC04829

DSC04831

DSC04833

The Exhortation
(Australian RSM/SNCO)

They shall grow not old, as we that are left grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them
We will remember them.


DSC04839

Overdracht van de vlaggen

DSC_0276

DSC04844

Last Post

DSC04854

DSC04859

DSC04860

DSC04862

1 Minuut stilte

DSC04864

DSC04865

Reveille

DSC04867

DSC04869

Kohima Epitaph
(British SNCO)

When you go home tell them of us and say:
"For your tomorrow, we gave our today".


DSC04848

Kranslegging en herdenkingsmoment

DSC_0299

DSC04881

DSC04885

DSC04894

DSC04900

DSC04903

Gebeden

DSC04910

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.


Geeft ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


DSC04912

Regimental Collect of the Lancashire Fusiliers
(Voorgelezen door Lancashire Fusiliers)

O Lord God, for as much as nothing is too hard for thee,
increase, we pray thee, the faith of the Lancashire Fusiliers,
so that we may wear courage like a flower in the day of battle,
and hearing his voice who hath said,
all things are possible for the love of thee,
through the same Jesus Christ our Lord.


DSC04916

The Australian Army Soldier's Prayer
(Voorgelezen door Australian Army)

Almighty God, whose command is over all, and whose love never fails, let me be aware of your presence, and obedient to your will. Help me to accept my share of responsibility with a strong heart and cheerful mind. Make me considerate of those with whom I live and work, and faithful to the duties my country has entrusted to me. Let my uniform remind me daily of the traditions of the Service in which I serve. When I am inclined to doubt, strenghten my faith. When I fail, give me the courage to try again. Guide me with the light of your truth and keep before me the life and example of Jesus in whose name I pray.
Amen.


DSC04921

Zending
 
Steun ons, O Heer,
de hele dag lang van dit verontrustende leven,
totdat de schaduwen verlengen en de avond komt,
de drukke wereld is verstomd,
de koorts van het leven is voorbij
en ons werk is gedaan.
Dan, heer, in uw genade verlenen ons een veilig onderdak,
een heilige rust, en vrede in de laatste;
Door Christus onze heer.
Amen.

 
DSC04925

God geeft de levenden, genade; aan de overledenen, rust; aan de kerk, de koningin, het Gemenebest, en de hele mensheid, vrede en eendracht, en voor ons en al zijn dienaren, het eeuwige leven; en de zegen van God almachtig, vader, zoon en Heilige Geest, kom neer op je en blijf altijd bij je.
Amen.


DSC04929

DSC04930

Nationale hymnen: België, Australië en Verenigd Koninkrijk

DSC04931

DSC04941

DSC04942

DSC04943

DSC04944

Afsluiten en uitnodiging tot persoonlijke reflectie

DSC04953

DSC04954

DSC04955

DSC04971

DSC05019

DSC05022

DSC05031

Pagina aangemaakt door IDG en Filip Vanloo