Rededication Capt.Kington Tyne Cot Cemetery (Frank Mahieu) - Passendale - 19/06/2019
At Tyne Cot Cemetery, on June 19th 2019, a rededication service was held for CAPTAIN WILLIAM MILES KINGTON DSO whose grave now officially has been identified thanks to the efforts of Michiel Vanmarcke ( and 2 other researchers). Captain Kington fell on the 20th October 1914 at Broodseinde. He served in the ranks of the 1st battalion of the Royal Welsh Fusiliers. Captain William Miles Kington had also seen service in the Boer war, where he was 4 times mentioned in dispatches and awarded the Distinguished Service Order, a very 'high' award for officers. Relatives of Capt. Kington were present and regimental representatives of the Royal Welsh Fusiliers, Capt. Kington's regiment. 

Op Tyne Cot Cemetery, werd op 19 juni 2019 een herinwijdingsceremonie gehouden voor de grafsteen van CAPTAIN WILLIAM MILES KINGTON DSO. Zijn graf werd nu officieel erkend na grondig onderzoek van Michiel Vanmarcke (en nog  2 anderen). Captain Kington sneuvelde op 20 oktober 1914 bij Broodseinde. Hij diende in het 1st Bataljon the Royal Welsh Fusiliers. Voorheen had hij ook gediend tijdens de Boerenoorlog waarbij hij 4 vermeldingen kreeg in het dagorden en de Distinguished Service Order kreeg toegekend, een hoge onderscheiding voor offcieren. Familie van Capt. Kington woonde de ceremonie bij en eveneens vertegenwoordigers van de Royal Welsh Fusiliers, het regiment van Captain Kington.

DSC_0280

DSC_0281
The new headstone, the British flag and Capt. Kington's photo.
De nieuwe grafzerk, de Britse vlag en foto van Capt. Kington.

DSC_0286
Michiel Vanmarcke (2nd from R) one of the researchers.
Michiel Vanmarcke (2e van R) één van de researchers.

DSC_0288
de standard bearers / de vlaggendragers
DSC_0289
service conducted by Army Chaplian Ben Archibald, 1st Btn. The Royal Welsh
de dienst werd geleid doo aalmoezenier Ben Archibald, 1st Btn. The Royal Welsh.
DSC_0290
relatives of Capt. Kington great grandchildren Sophie Jones & Paul Jones (R)
de familie van Capt. Kngton, o.m. achterkleindkinderen Sophie Jones & Paul Jones  (R)
DSC_0292
Scripture reading by Capt. Fowler, British defence attaché Belgium and Luxemburg
Bijbellezing door Capt. Fowler, Brits defensie attaché voor België en Luxemburg
DSC_0293

DSC_0295
'In Flanders Fields' recited by Capt. Kington's great granddaughter Sophie Jones.
'In Flanders Fields' voorghedragen door achterkleindochter Sophie Jones.
DSC_0296

DSC_0297
Gospel reading by Capt. Hughes, 1st Btn The Royal Welsh.
Lezing door Capt. Hughes, 1st Btn The Royal Welsh.
DSC_0299
miltary of the The Royal Welsh  Regiment / militairen van The Royal Welsh Regiment
DSC_0300

DSC_0302
Last Post
DSC_0303
standards salute / eerbetoon door de vlaggen
DSC_0304

DSC_0305

DSC_0306
a minute of silence / een minuut stilte
DSC_0307
the wreaths / de kransen
DSC_0308
wreath from pupils, dons and staff of WInchester College, school of Capt. Kington.
krnas van leerlingen, leraars en staf van het  WInchester College, school van Capt. Kington.
DSC_0309
flag being handed to the family / vlag wordt aan de familie overhandigd.
DSC_0310

DSC_0311
laying of wreaths / kranslegging
DSC_0312
on behalf of the British Embassy / namens de Britse Ambassade 
DSC_0313
on behalf of theRoyal Welsh Regiment / namens het Royal Welsh Regiment
DSC_0314
namens / on behalf of the RBL
DSC_0315
namens Passchendaele 1917 Society
DSC_0316
by / door Michiel Vanmarcke
DSC_0317

DSC_0319

DSC_0321
the collect of the Royal Welsh Fusliers by Capt. Hughes.
Gebed van de Royal Welsh Fusliers door Capt. Hughes
DSC_0322
people form Winchester College, military representatives, CWGC, RBL  Michiel Vanmarcke​ and MMP197 Society
Mensen van Winchester College, militaire vertegenwoordigers, CWGC, RBL  Michiel Vanmarcke​ en MMP197 Society
DSC_0323
last prayer / laatste gebed
DSC_0325
blessing / zegen
DSC_0326

DSC_0327

The relatives of capt. Kington at the gravesite. / de familie bij het graf

DSC_0328

DSC_0329

DSC_0332
The relatives of capt. Kington at the gravesite. / de familie bij het graf
DSC_0333
Researcher Michiel Vanmarcke (right) thanks to whose efforts this rededication could be done. (Nice work !)
Researcher Michiel Vanmarcke (rechts) door wiens werk deze herinwijding kon plaatsvinden (Mooi werk!)
DSC_0334

DSC_0336

DSC_0337

DSC_0338
a message from Capt. Kington's former school, Winchester College .
Een boodschap van Capt. Kington's voormalige school, WInchester College
DSC_0339
wreath from / krans van Michiel Vanmarcke
DSC_0349

DSC_0345 Capt William Kington rededication (volledig)
medals awarded to Capt. KIngton, his DSO is the one below /
de onderscheidingen van CApt. Kington, zijn DSO is de onderste.

DSC_0350

Pagina aangemaakt door / Page made by Frank Mahieu