Plechtigheid Passendale 101 Jaar Bevrijdingsoffensief - Passendale - 29/09/2019
Op zondag 29 september 2019 was het 101 jaar geleden dat onder leiding van Koning Albert I het groot geallieerd offensief losbrak dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Net zoals het jaar daarvoor in 1917, lag Passendale in het brandpunt van de strijd. Na enkele dagen van hevige gevechten werden de puinen ervan uiteindelijk ingenomen door de Belgische Carabiniers en Grenadiers. Nog steeds wordt dit belangrijk feit jaarlijks in onze geschiedenis herdacht.

Deze herdenking gebeurde in nauwe samenwerking met het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers en diverse verbroederingen en vaderlandslievende verenigingen. Traditioneel gebeurde it met een eucharistieviering, een plechtigheid bij het monument voor de gesneuvelden en bij de gedenkplaten aan het oud-gemeentehuis, gevolgd door een optocht in de 4de Regiment Karabiniersstraat en een receptie.

Het programma was als volgt:
  • 10u00: Verzamelen aan de kleine markt van Passendale
  • 10u30: Eucharistieviering
  • 11u30: Plechtigheid bij het ‘Monument voor de gesneuvelden’
  • 11u40: Plechtigheid bij de gedenkplaten aan het ‘Oud-gemeentehuis’
  • 11u45: Korte optocht door de 4e Regiment Karabiniersstraat
  • 11u50: Plechtigheid ‘Gedenkplaat hoek Grenadiersstraat’
09 29 herdenking 01

09 29 herdenking 02

09 29 herdenking 03

09 29 herdenking 04

09 29 herdenking 05

09 29 herdenking 06

09 29 herdenking 07

09 29 herdenking 08

09 29 herdenking 09

09 29 herdenking 10

09 29 herdenking 11

09 29 herdenking 12

09 29 herdenking 13

09 29 herdenking 14

09 29 herdenking 15

09 29 herdenking 16

09 29 herdenking 17

09 29 herdenking 18

09 29 herdenking 19

09 29 herdenking 20

09 29 herdenking 21

09 29 herdenking 22

09 29 herdenking 23

09 29 herdenking 24

09 29 herdenking 25

09 29 herdenking 26

09 29 herdenking 27

09 29 herdenking 28

09 29 herdenking 29

09 29 herdenking 30

09 29 herdenking 31

09 29 herdenking 32

09 29 herdenking 33

09 29 herdenking 34

09 29 herdenking 35

09 29 herdenking 36

09 29 herdenking 37

09 29 herdenking 38

09 29 herdenking 39

09 29 herdenking 40

09 29 herdenking 41

09 29 herdenking 42

09 29 herdenking 43

09 29 herdenking 44

09 29 herdenking 45

09 29 herdenking 46

09 29 herdenking 47

09 29 herdenking 48

Toespraak door burgemeester Dirk Sioen tijdens de receptie.

09 29 herdenking 49

09 29 herdenking 50

09 29 herdenking 51

09 29 herdenking 52

09 29 herdenking 53

09 29 herdenking 54

De uitwisseling van geschenken.

09 29 herdenking 55 a

09 29 herdenking 55 b

09 29 herdenking 56 a

09 29 herdenking 56 b

09 29 herdenking 57

09 29 herdenking 58

  Pagina aangemaakt door Willy Roets.