Begrafenis / Funeral service at Perth Cemetery (Frank Mahieu) - Zillebeke - 26/10/2021
Today, Oct. 26th 2021, at Perth Cemetery (China Wall), Zillebeke a funeral service was held for two unknown British soldiers of the Great War.
The remains of these fallen soldiers were found in 2018 during some works at Bellewaerde Theme Park. This is situated near Hooge along the Menin Road, an area where heavy fighting took place throughout the war from 1915 onwards.

The Service was led by Revd. Gary J. Birch Chaplian with the 1st..Battalion The Royal Anglian Regiment (who replaced Revd. Paul Whitehead verving) while a company of the that Battalion was present. (Tomorrow, as perpetuators of the Essex Regt. they will attend with full military honour at the funeral of a corporal of the Essex Regt.) The ceremony was organised by the MOD. The new grave and headstone was made by the CWGC who will care for it in perpetuity.
 
May they rest in peace amongst their fallen comrades. LEST WE FORGET.

Vandaag 26 oktober 2021 werd op Perth Cemetery (China Wall), Zillebeke een begrafenisdienst gehouden voor twee onbekende Britse soldaten uit de Groote Oorlog. In 2018 werden hun resten gevonden bij werkzaamheden op het Bellewaerde pretpark. Deze plaats bevindt zich nabij 't Hooge  langs de Meenseweg en was een gebied waar vanaf 1915 zware gevechten plaatsvonden gedurende de verdere oorlogsjaren. De dienst werd voorgegaan door Revd. Gary J. Birch aalmoezenier bij het 1st..Battalion The Royal Anglian Regiment (die Revd. Paul Whitehead verving),terwijl een compagnie van dit bataljon aanwezig was. (Morgen, als opvlogers van het Essex Regiment, zullen zij met volle militaire eer een korporaal van het Essex Regiment ten grave dragen.) De ceremonie werd georganiseerd door de MOD. Zoals altijd zorgde de CWGC voor het nieuwe graf en de grafsteen en zij zullen er ook eeuwig zorg voor dragen.
Moge deze soldaten nu in vrede rusten temidden hun gevallen kameraden. Mogen ze nooit nooit vergeten worden.

DSC_0382

The men of the Royal Anglian Regiment / de soldaten van het Royal Anglian Regiment

DSC_0384

DSC_0385

DSC_0386

Colour party / de vlaggendragers

DSC_0387

Chaplain Revd. Gary J. Birch leading the service. / Aamoezenier Revd. Gary J. Birch gaat voor in de dienst

DSC_0391

Aerea Director of the CWGC Ypres, two alderman form the city of Ypres, Lt. Col. Onraedt (RBL) / De directeur van de CWGC, de schepenen van Ieper en Lt. Kol. Onraedt (RBL)

DSC_0392

DSC_0393

Scripture reading by a Royal Anglian Regt. soldier. / Schriflezing door een soldaat van het Royal Anglian Regt.

DSC_0394

DSC_0395

DSC_0397

DSC_0398

DSC_0399

The Exhortation /  de Herdenkingsode

DSC_0400

Laying of wreath by the Royal Anglian Regt. / kranslegging door het  Royal Anglian Regt.

DSC_0401

DSC_0402

Laying of wreath by the aldermen of Ypres  / kranslegging door schepenen Soenen en Goudeseune van Ieper

DSC_0404

DSC_0407

Laying of wreath by Mr. Bekaert of the CWGC / kranslegging door  dhr. Bekaert van de CWGC

DSC_0408

DSC_0410

Laying of wreath / kranslegging

DSC_0411

DSC_0413

Laying of wreath by Lt. Col. Onraedt (RBL)  / kranslegging door Lt. Kol. Onraedt (RBL)

DSC_0414

DSC_0415

DSC_0418

Prayer and blessing at the end of the service  / gebed en zegen bij het einde van de dienst

DSC_0419

DSC_0424

The graves and headstones of these unknown British soldiers / de graven en zerken van deze onbekende soldaten

DSC_0425

DSC_0426

DSC_0435

The chaplain and the men of the Royal Anglian Regiment together at the Stone of Remembrance / de aalmoezenier en de soldaten van het Royal Anglian Regiment samen bij de Stone of Remembrance

page made by / pagina aangemaakt door Frank Mahieu