Rededication for Pte. Peter Keill (Frank Mahieu) - Buiten de Westhoek - 25/10/2023
October 25th 2023 at Dadizeele New British Cemetery, a rededication ceremony took place for Pte. PETER KEILL.

Pte Keill served with the 7th Bn. The Seaforth Highlanders and was killed in action during the final offensive on 1 October 1918 in the advance from Slyspkapelle onwards, capturing Ledegem, and pushing on to Rollegem Kapelle (West Flanders, Belgium).
Pte. Keil was only 20 years old. He was born in Gorvan (Glasgow) as son of Robert and Mary Keill. The family had ten children.
No longer unknown, finally known, remembered for ever more.

The ceremony was attended by relatives of Pte. Keill.
The service here was conducted by Revd. David Jeal, Chaplain to the 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland (Royal Highland Fusiliers).
A delegation of this regiment attended the ceremony after they performed the full military protocol this morning at the funeral service for L.Sgt. Brand. The ceremony was organised by the MOD & JCCC. The new headstone was made by the CWGC who will care for it in perpetuity.

NL:
Op 25 oktober 2023 vond op Dadizeele New British Cemetery een herinwijdingsceremonie plaats voor Pte. PETER KEILL. Pte Keill diende bij het 7th Bn. The Seaforth Highlanders en sneuvelde tijdens het slotoffensief op 1 oktober 1918 in de opmars van Slyspkapelle, waarbij Ledegem werd veroverd en doorgestoten naar Rollegem Kapelle (West-Vlaanderen, België). Pte. Keil was pas 20 jaar oud. Hij werd geboren in Gorvan (Glasgow) als zoon van Robert en Mary Keill. Het gezin kreeg tien kinderen.
Niet langer onbekend, eindelijk bekend, voor altijd herinnerd.

De ceremonie werd bijgewoond door familieleden van Pte. Keill. De dienst werd geleid door aalmoezenier David Jeal van het 2nd Bn.The Royal Regiment of Scotland (Royal Highland Fusiliers),. Een delegatie van dit regiment woonde  ook hier de plechtigheid bij nadat zij vanmorgen het volledige militaire protocol hadden uitgevoerd bij de begrafenis van L. Sgt. Brand
De ceremonie werd georganiseerd door de MOD & JCCC. Zoals altijd zorgde de CWGC voor het nieuwe graf en de grafsteen en zij zullen er ook blijvend zorg voor dragen.


the new headstone with the flag resting on it. / de nieuwe grafsteen met de vlag er op rustend.

men of the The Royal Regiment of Scotland wandering among the gravestones
mannen van The Royal Regiment of Scotland kuieren tussen de graven

the new headstone for Pte. Keill with the flag resting on it. /
de nieuwe grafsteen voor Pte. Keill met de vlag er op rustend.

Revd. Chaplain David Jeal who will lead also this ceremony after this morning's funeral. /
Revd. Chaplain David Jeal die ook deze plechtigheid zal voorgaan na de begrafenis
van deze morgen.

the new headstone for Pte. Keill with photo and the flag resting on it. /
de nieuwe grafsteen voor Pte. Keill met zijn foto en de vlag er op rustend.


Revd. David Seal, Chaplain to the 2nd. Bn The Royal Regiment of Scotland leads the ceremony /
Revd. David Seal, aalmoezenier van het 2e. Bn The Royal Regiment of Scotland leidt deze ceremonie.

Piper Sgt. Joe Davies and Bugler Cpl. William Crawford of the Royal Regiment of Scotland (2nd Bn) /
Piper Sgt. Joe Davies en Bugler Cpl. William Crawford van het Royal Regiment of Scotland (2nd Bn)

the family of Pte. Peter Keill / de famiilie van Pte. Peter Keill

three relatives of Pte. Keill (left), Michiel Vanmarcke (CWGC), Group Capt. John Dickson. / 
drie verwanten van Pte. Keill (links), Michiel Vanmarcke (CWGC), Group Capt. John Dickson.

a general view / een overzicht

prayer by Revd David Jeal / gebed door de aalmoezenier
 
Gospell reading by Lt. Thomas Purslow of the Royal Regiment of Scotland (2nd Bn)./
Schriftlezing door Lt. Thomas Purslow of the Royal Regiment of Scotland (2nd Bn)

Reading by Col. Campbel Close representing the Colonel of the Royal Regiment of Scotland./
Lezing door kolonel Campbel Close die de kolonel van het Royal Regiment of Scotland vertegenwoordigt.

The collect of the Seaforth Highlanders recited by W.O. Darran Pasifull of
the 2nd Bn. Royal Regiment of Scotland./
Het regim,etsgebed van de Seaforth Highlanders voorgelezen door 
W.O. Darran Pasifull van het 2nd Bn. Royal Regiment of Scotland

The Exhortation was read by Fusilier Nathan Clark of the 2nd Bn the Royal Regiment of Scotland. /
de Exhortatie werd uitgesproken door Fusilier Nathan Clark van de 2nd Bn the Royal Regiment of Scotland

Last Post played by Bugler Cpl. William Crawford / Last Post gespeeld door Bugler Cpl. William Crawford

military salute during the Last Post / Militaire groet  tijdens de Last Post

Lament played by Piper Sgt. Joe Davies / treurlied gespeeld door Piper Sgt. Joe Davies

Lament played by Piper Sgt. Joe Davies / treurlied gespeeld door Piper Sgt. Joe Davies

wreathlaying: Group Capt. John Dickson, British Defence Attaché to Belgium /
kranslegging: Group Capt. John Dickson, Brits Defensie Attaché in België

wreathlaying by Group Capt. John Dickson, British Defence Attaché to Belgium / 
kranslegging door Group Capt. John Dickson, Brits Defensie Attaché in België

wreathlaying by Col. Campbel Close representing the Colonel of the Royal Regiment of Scotland./
kranslegging door kolonel Campbel Close die de kolonel van het Royal Regiment of Scotland vertegenwoordigt

wreathlaying by Col. Campbel Close representing the Colonel of the Royal Regiment of Scotland./
kranslegging door kolonel Campbel Close die de kolonel van het Royal Regiment of Scotland vertegenwoordigt

wreathlaying by Mr Geert Bekaert, director CWGC Europe /
kranslegging door de heer G. Bekaert, directeur CWGC Europe

wreathlaying by Mr Geert Bekaert, director CWGC Europe / 
Vkranslegging door de heer G. Bekaert, directeur CWGC Europe

wreathlaying / kranslegging

the folded flag is given to the family of Pte. Keill. / De vlag wordt aan de familie van Pte. Keill gegeven

the folded flag has been given to the family of Pte. Keill. / De vlag werd aan de familie van Pte. Keill gegeven

Piper Sgt. Joe Davies and Bugler Cpl. William Crawford of the Royal Regiment of Scotland (2nd Bn) / 
Piper Sgt. Joe Davies en Bugler Cpl. William Crawford van het Royal Regiment of Scotland (2nd Bn)

Revd Jeal greats the family / aalmoezenier Jeal groet de familie

Col. Close greats the family /  Kol. Close groet de familie

grouping together for the regimental photo / groepfoto van het regiment

he family with Col. Close and Group Capt. Dickson. / familie met Kolonel Close en Gr. Capt. Dickson

wreath at he grave / de kransen bij het graf

regimental group photo with Michiel Vanmarcke of the CWGC / groepsfoto met Michiel Vanmarcke van de CWGC

Michiel Vanmarcke explaining how and where Pte. Keill was found and could be identified / 
Michiel Vanmarcke legt uit hoe en waar Pte Keill werd gevonden en geidentificeerd

Michiel Vanmarcke explaining how and where Pte. Keill was found and could be identified / 
Michiel Vanmarcke legt uit hoe en waar Pte Keill werd gevonden en geidentificeerd


page made by / pagina aangemaaakt door Frank Mahieu