Beschadiging ‘Het Treurend Ouderpaar’ wellicht door natuurlijke oorzaken
13 april 2017 - Vladslo - Bron: Stad Diksmuide
Het stadsbestuur kreeg de afgelopen dagen enkele meldingen binnen over beschadiging aan het standbeeld ‘Het treurend ouderpaar’ van Käthe Kollwitz, dat op de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo staat. Na onderzoek bleek dat de beschadigingen al werden opgemerkt in 2012, en dat de vermoedelijke oorzaken de weersomstandigheden en verschilfering zijn. ‘Het Treurend Ouderpaar’ bestaat uit twee beelden: een knielend beeld van de vader en een beeld van de voorovergebogen moeder. Er werden drie putjes in de beelden vastgesteld, twee in de schouder van de man en een in de schouder van de vrouw. Aanvankelijk werd er gedacht dat de schade aan het standbeeld veroorzaakt werd door een kogelinslag of dat iemand opzettelijk schade had toegebracht met een steen.

Natuurlijke beschadiging

Stad Diksmuide deed navraag bij de De Volksbund, de beheerder van de begraafplaats, naar de oorzaak van de schade. Zij stelden de stad gerust. De vastgestelde schade is al sinds 2012 bij hen bekend. Ze hebben ook bevestigd dat die hoogstwaarschijnlijk niet veroorzaakt is door vandalisme. Wat wel de vermoedelijke oorzaak is, zijn de weersomstandigheden en natuurlijke afschilfering..
 
De beschadigde beelden worden goed opgevolgd. Bijkomende veranderingen worden nauwgezet opgevolgd. Indien nodig worden er maatregelen getroffen. In de loop van volgende week gaat een afgevaardigde van De Volksbund ter plaatse om te kijken of de schade doorheen de jaren erger is geworden en om zich er van te vergewissen of er niets anders aan de hand is.