Bust Karel Cogge
Practical info
Who/What
Karel Cogge
Location
Noordstraat (ingewerkt in de omheining rond de St.-Walburgakerk)
Veurne, Veurne
Date
07/08/1927
Coordinates
GPS-Reference R5909 - VEURNE - Borstbeeld Karel Cogge
DMSX N 51°04'24.0'' - E002°39'44.2''
DMX N 51°04.400' - E002°39.737'
D N 51.073333° - E002.662278°
UTM 31U E 476339 N 5658034
GOOGLE EARTH 51 04.400 N, 002 39.737 E
Maps
• Mapquest
Info
Karel Cogge (1855-1922) was toeziener bij de Noordwatering van Veurne en in die hoedanigheid de opsteller van de plannen voor de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Het bronzen borstbeeld van Jules Lagae werd in 1927 opgericht door Veurne met staats- en provinciale toelagen : "De stad Veurne aan Karel Cogge 1855-1922" en "Dankbare hulde".
Extra information
Technische beschrijving : Op een hoog en sterk geprofileerd hardstenen voetstuk met doorlopende kroonlijst staat een kleine sokkel met concaaf gebogen zijkanten. Hierop is een bronzen borstbeeld van Karel Cogge geplaatst. Bovenaan op het voetstuk staat in hardsteen het wapenschild van Veurne. Daaronder een bronzen platen met eenvoudige geprofileerde lijst. "De stad Veurne aan Karel Cogge 1855-1922", "Dankbare hulde" (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related persons
Related links