Grave Karel Cogge
  • De begrafenisstoet van Karel Cogge
Practical info
Who/What
Karel Cogge
Location
Oude Vestingstraat, Veurne communal cemetery
Veurne, Veurne
Coordinates
GPS-Reference R6021 - VEURNE - Graf Karel Cogge
DMSX N 51°04'28.2'' - E002°39'55.2''
DMX N 51°04.470' - E002°39.920'
D N 51.074500° - E002.665333°
UTM 31U E 476554 N 5658162
GOOGLE EARTH 51 04.470 N, 002 39.920 E
Maps
• Mapquest
Info
Op het graf van de 'Redder des Vaderlands' is een beeltenis van Karel Cogge opgenomen. "Bid voor de ziel van KAREL LODEWIJK COGGE toeziener der Noordwatering van Veurne geridderd in de Leopoldsorde eigenhandig door zyne majesteit Koning Albert wegens zyne onontbeerlyke doelmatige medewerking aan de overstrooming van den Yzer binst den wereldoorlog 1914-1918 geboren te Veurne den 31 januari 1855 en alhier overleden den 15 juni 1922"
Related persons