Commemorative column with cross in remembrance of the victims of Dikkebus (WW I and WW II)
  • Het standbeeld naast de Sint-Jan-de-Doperkerk.
  • De gesneuvelde soldaten van Dikkebus.
  • De omgekomen burgers.
  • De soldaat bovenaan de gedenkzuil.
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Dikkebus van beide wereldoorlogen
Location
Kerkstraat (links voor kerkhof)
Dikkebus, Ieper
Date
18/07/1926
Coordinates
GPS-Reference R5561 - DIKKEBUS - St.-Jan de Doper-kerk
DMSX N 50°49'10.7'' - E002°49'57.9''
DMX N 50°49.179' - E002°49.964'
D N 50.819647° - E002.832741°
UTM 31U E 488218 N 5629782
GOOGLE EARTH 50 49.179 N, 002 49.964 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire en burgerlijke slachtoffers van Dikkebus van beide wereldoorlogen worden herdacht met een rechthoekige gedenkzuil op een sokkel in een bloemperk. De zuil wordt bekroond met een kruis met de letters AVVVVK.
Extra information
Technische beschrijving : Binnen een bloemperk staat op een cementen platform een geprofileerde sokkel, waarop een rechthoekige gedenkzuil is geplaatst. Deze heeft in het midden een geprofileerde, doorlopende kroonlijst met een klein driehoekig fronton. Bovenaan de zuil is er een dubbele kroonlijst waartussen een tandlijst en een laurierbladtorus lopen. Het geheel wordt bekroond met een kruis, met de letters AVVVVK. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)