French burials at the Belgian military cemetery De Panne
Practical info
Location
Kerkstraat 69
De Panne, De Panne
Coordinates
GPS-Reference R6011 - Franse graven op BMB De Panne
DMSX N 51°05'13.6'' - E002°36'12.4''
DMX N 51°05.226' - E002°36.206'
D N 51.087105° - E002.603435°
UTM 31U E 472225 N 5659586
GOOGLE EARTH 51 05.226 N, 002 36.206 E
Maps
• Mapquest
Info
Op de Belgische militaire begraafplaats van De Panne liggen 36 Franse doden begraven in vier individuele graven en één collectief graf met 32 doden.

(Bron: Roger Verbeke - juni 2001)