Memorial in remembrance of the civilian victims of De Panne
  • De marmeren gedenksteen onderaan het gedenkteken.
Practical info
Who/What
Burgerlijke slachtoffers van De Panne
Location
Kerkstraat, Sint-Pieterskerk (binnen tegen de rechterzijmuur)
De Panne, De Panne
Coordinates
GPS-Reference R5350 - DE PANNE - Sint-Pieterskerk
DMSX N 51°05'35.2'' - E002°35'26.1''
DMX N 51°05.586' - E002°35.435'
D N 51.093100° - E002.590587°
UTM 31U E 471329 N 5660257
GOOGLE EARTH 51 05.586 N, 002 35.435 E
Maps
• Mapquest
Info
Een getroffen militair met een vaandel in de hand ligt voor een breed houten kruis met daarop een beschilderde reliëfvoorstelling van Christus. Daaronder is een marmeren gedenksteen met de tekst "Gedenk in uwe gebeden de zielen van uwe medeburgers die slachtoffers vielen voor 't vaderland" en de namen van de burgerlijke slachtoffers in chronologische volgorde.
Extra information
Technische beschrijving : Gedenkteken in de vorm van een breed houten kruis met korte zijarmen, met in het midden een bruin beschilderde gipsen reliëfvoorstelling : waarin Christus van het H. Hart staat met een stralend aureool achter zich, de ene hand op het hart, de andere geopend. Daarvoor ligt een getroffen militair met een lauwerkrans rond het hoofd en een vaandel in de hand. Hij wordt ondersteund door een engel in lang gewaad met gespreide vleugels, lange lokken en een aureool achter het hoofd. Onderaan een marmeren gedenksteen met houten lijst in twee vertikale registers onderverdeeld. "Gedenk in uwe gebeden de zielen van uwe medeburgers die slachtoffers vielen voor 't vaderland", de namen chronologisch gerangschikt. Uitgehouwen en vergulde letters.

(Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)