Memorial stone Hospital L'Océan and Queen Elisabeth
  • Koningin Elisabeth in profiel.
Practical info
Who/What
Hospitaal L'Océan en koningin Elisabeth
Location
Zeedijk 70-74 Dr. Depagelaan 13
De Panne, De Panne
Coordinates
GPS-Reference R5353 - DE PANNE - Gedenksteen hospitaal l'Océan en koningin Elisabeth
DMSX N 51°06'16.8'' - E002°35'37.8''
DMX N 51°06.280' - E002°35.630'
D N 51.104667° - E002.593833°
UTM 31U E 471563 N 5661542
GOOGLE EARTH 51 06.280 N, 002 35.630 E
Maps
• Mapquest
Info
Een bronzen reliëfplaat stelt koningin Elisabeth in profiel voor. Dit gedenkteken vervangt een vroeger gedenkteken (31 augustus 1930) dat aangebracht was tegen de gevel van het hotel L'Océan. Tijdens de eerste wereldoorlog deed het Grand Hôtel de l'Océan dienst als fronthospitaal. Op 21 december 1914 werd het geopend. Het hospitaal, beheerd door het Rode Kruis van België, werd geleid door de Brusselse chirurg Antoine Depage (1862-1925) en bestond uit het getransformeerde hotel met daar rond houten barakken. De gelijkvloerse verdieping van het hotel werd ingericht tot bureaus en een operatiezaal met zestien operatietafels. De eerste verdieping was voorbehouden voor de officieren, op de tweede verdieping lagen soldaten met hoofdletsels en op de derde en vierde verdieping de borst- en buikletsels. L'Océan bood plaats aan 1800 patiënten. De herdenkingsplaat herinnert vandaag aan het feit dat koningin Elisabeth hier tijdens de oorlog verpleegster was.
Extra information
Technische beschrijving : Een lage geknikte muur uit donkergrijs kwarts, staat op een ongelijkzijdig podium, waarop een grote bloembak is gemetseld. Rechts op de muur hangt een bronzen reliëfplaat in vooruitspringende lijst, waarop koningin Elisabeth in profiel staat afgebeeld. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links