Gravestone Lieutenant-General M. Wielemans
Practical info
Who/What
Lieutenant-General M. Wielemans
Location
Kerkhoek, Cemetery
Houtem, Veurne
Coordinates
GPS-Reference R5900 - HOUTEM - O.L.-Vrouwkerk
DMSX N 51°00'43.7'' - E002°36'21.2''
DMX N 51°00.729' - E002°36.354'
D N 51.012148° - E002.605892°
UTM 31U E 472352 N 5651249
GOOGLE EARTH 51 00.729 N, 002 36.354 E
Maps
• Mapquest
Info
Lieutenant-General M. Wielemans was one of the most important people at the Belgian military headquarter at Houtem. He died in 1917 and was buried on the cemetery of Houtem.
Extra information
Technische beschrijving: Op een breed vierkantig licht aflopend podium en een sokkel staat een vierkantige spitszuil. Het geheel is uit ruwbehouwen roze graniet. Op de zuil prijkt bovenaan een houten kruis en onderaan de portretbuste van de generaal in zijaanzicht in een bronzen medaillon. Op het voetstuk: "Au lieutenant général Wielemans Chef d'Etat Major Général de l'Arméé Belge 1863-1917". Op de rechterkant: "Erigée par l'armée". Tekst in bronzen letters.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)