Memorial stone Belgian Headquarters
Practical info
Who/What
Hoofdkwartier Belgisch leger
Location
Kerkhoek (rechts voor de pastorie)
Houtem, Veurne
Date
28/09/1928
Coordinates
GPS-Reference R5902 - HOUTEM - Gedenksteen hoofdkwartier Belgisch Leger
DMSX N 51°00'43.0'' - E002°36'18.3''
DMX N 51°00.717' - E002°36.304'
D N 51.011945° - E002.605070°
UTM 31U E 472295 N 5651227
GOOGLE EARTH 51 00.717 N, 002 36.304 E
Maps
• Mapquest
Info
Van januari 1915 tot oktober 1918 was het militair hoofdkwartier van het Belgisch leger onder leiding van Koning Albert I gevestigd in de pastorij van Houtem. Een tweetalig gedenkteken werd oorspronkelijk aangebracht aan de brug over de omwalling. Het initiatief hiervoor lag bij de Koninklijke Touring Club van België. Dit gebeurde ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het eindoffensief.
Extra information
Technische beschrijving : Rechthoekige, gele bakstenen muur met bovenaan afgeronde hoeken en met ingewerkte bronzen tekstplaat met vertikale registers. Onder deze gedenkplaat is nog een plaat uit witte natuursteen ingemetseld met de melding van het feit dat de gedenkplaat opnieuw aangebracht werd door de K.T.C.B. na restauratie van de pastorie (15 september 1974). (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)