Memorial in remembrance of the French Zouaves
  • Het gedenkteken met op de achtergrond de Noordzee.
Practical info
Who/What
Gesneuvelde Zouaven van het Franse leger
Location
Zouavenplein
Koksijde, Koksijde
Date
21/05/1934
Coordinates
GPS-Reference R5719 - KOKSIJDE - Gedenkteken Zouaven
DMSX N 51°07'19.2'' - E002°38'20.4''
DMX N 51°07.320' - E002°38.340'
D N 51.121996° - E002.639005°
UTM 31U E 474735 N 5663453
GOOGLE EARTH 51 07.320 N, 002 38.340 E
Maps
• Mapquest
Info
Het monument van zes meter hoog uit 'Granit bleuté' werd ontworpen door beeldhouwer Clozier, een oudgediende van de 1ste Zouaven. De 'Union des Amicales Réglementaires de Zouaves' besliste in 1934 een gedenkteken op te richten voor alle Franse Zouaven die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem sneuvelden. Omdat ze het langst actief waren in de sector Nieuwpoort en hun verblijfplaats hadden in de duinen van Koksijde, werd Koksijde gekozen als standplaats voor het gedenkteken.
Extra information
Technische beschrijving : Het volledige gedenkteken bestaat uit een ovaalvormig terras met geelbakstenen wanden, waarop twee gedenkplaten zijn aangebracht en centraal op het terras staat een gedenkzuil. Links en rechts van de toegangstrappen naar het terras zijn er twee rechthoekige gedenkplaten uit hardsteen aangebracht, bestaande uit drie panelen. Op het ovaalvormig aangelegd terras staat in een cirkelvormig bloemperk, een onderaan verdikte achthoekige spitszuil rustend op een klokvormig voetstuk, alles uitgevoerd in hardsteen. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links