Commemorative column in remembrance of the victims of Koksijde (WW I and WW II)
  • De gedenkzuil met bovenaan een galjoen.
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Koksijde van beide wereldoorlogen
Location
Hoek R. Vandammestraat/L.Hegerplein
Koksijde, Koksijde
Date
04/08/1929
Coordinates
GPS-Reference R5718 - KOKSIJDE - Gedenkzuil met galjoen slachtoffers Koksijde
DMSX N 51°06'16.6'' - E002°38'55.9''
DMX N 51°06.276' - E002°38.932'
D N 51.104600° - E002.648867°
UTM 31U E 475416 N 5661515
GOOGLE EARTH 51 06.276 N, 002 38.932 E
Maps
• Mapquest
Info
Op 8 maart 1929 werd het plan van beeldhouwer Egide Rombeaux goedgekeurd. Hiertoe werd een 'Comité du Monument' gesticht. Voorzitter was de heer Fastenaekels die een verffabriek bezat in Wattrelos (Frankrijk), schatbewaarder was . Vandamme. De kosten bedroegen 65.556 BEF, het ereloon van de beeldhouwer beliep 50.000 BEF. Het monument werd gebouwd door Remy Rys. Het motief van het gedenkteken is een schip dat België voorstelt dat de oorlogsstorm doorworstelt. Er staan namen vermeld van 23 gesneuvelden en 7 burgers van de Eerste Wereldoorlog en van 5 gesneuvelde militairen en 5 verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog. 210 Koksijdenaars vochten mee aan de IJzer.
Extra information
Technische beschrijving: Op een driedelige trapsgewijs versmallende sokkel, staat een hoge oprijzende, naar boven toe versmallende zuil met aan de voorzijde een vlakreliëf met de voorstelling van een Griekse overwinningsgodin met gespreide vleugels, boven een vlammend kanon uitstijgend. Aan haar voeten ligt een naakte man. Op de top van een zuil staat een bronzen galjoen met gerezen zeilen temidden van een onstuimige zee afgebeeld.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links