Memorial plaque in remembrance of the military and civilian victims (WW I and WW II) and political prisoners (WW II)
  • Detail van de gedenkplaat.
Practical info
Who/What
Military and civilian victims (WWO - WWII) and politcial prisones (WWII)
Location
Inside the townhall
Diksmuide, Diksmuide
Date
19/12/1926
Coordinates
GPS-Reference R5361 - DIKSMUIDE - Gedenkplaat slachtoffers Diksmuide
DMSX N 51°02'00.4'' - E002°51'52.0''
DMX N 51°02.007' - E002°51.867'
D N 51.033444° - E002.864444°
UTM 31U E 490494 N 5653552
GOOGLE EARTH 51 02.007 N, 002 51.867 E
Maps
• Mapquest
Info
Op een zwartgepolijste hardstenen plaat is een bronzen hoogreliëf bevestigd : een gekroonde jonge vrouw die wijst naar een ster in de wolken. Op ee bosje palm- en lauriertakken en rozen ligt een helm en staat een olielamp met de eeuwige waakvlam. Het wapenschild van Diksmuide en het Franse en Italiaanse oorlogskruis staan bovenaan rechts afgebeeld.
Extra information
Technische beschrijving: Zwarte gepolijste hardstenen plaat op staande consoles. De plaat is opgevat als een drieluik met verhoogd middendeel. De zijstukken zijn onder- en bovenaan afgewerkt met S-vormige voluten. In het middendeel een bronzen hoogreliëf met zware omlijsting. Het stelt een gekroonde jonge vrouw voor in lang gewaad, die met een wat treurig gebaar wijst naar een schitterende ster in de wolken en de olielamp met de eeuwige waakvlam. Deze staat op een bosje palm- en lauriertakken en rozen, waarop ook een helm ligt. Bovenaan rechts is het wapenschild van Diksmuide en het Franse en Italiaanse oorlogskruis aangebracht. Op het middendeel: bovenaan "1914-1918" links onder de namen van de oorlogsslachtoffers van 14-18, alfabetisch gerangschikt; Op de boord onderaan: "DE STAD DIXMUDE AAN HARE GESNEUVELDE HELDEN" Op het linkerdeel: "1940-1945", "Burgerlijke slachtoffers", de namen, "1914-1918", de namen. Op het rechterdeel: "1940-1945", "Militairen", de namen, "Politieke gevangenen", de namen. Uitgehouwen en vergulde letters. H. 297 cm x Br. 265 cm Uitvoering: Hipp. Le Roy, Gent (gesigneerd); Verbeyst Fondeur, Bruxelles (gesigneerd)

De gedenkplaat werd plechtig onthuld op 19 december 1926 in aanwezigheid van de burgemeester, de openbare besturen, de gemeentelijke en de openbare scholen en de oudstrijdersverenigingen. Redevoeringen werden gehouden door de burgemeester en vertegenwoordigers van de oudstrijders. De kostprijs van het gedenkteken bedroeg 12.500 frank.

(Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links