Gedenkplaat voor de militaire en burgerlijke slachtoffers (W.O. I - W.O. II) en de politieke gevangenen (W.O. II) van Diksmuide
  • Detail van de gedenkplaat.
Praktische info
Wie/Wat
Militaire en burgerlijke slachtoffers (W.O. I - W.O. II) en politieke gevangenen (W.O. II)
Situering
Grote Markt, Stadhuis (links in de inkomhal)
Diksmuide, Diksmuide
Datum
19/12/1926
Coördinaten
GPS-Referentie R5361 - DIKSMUIDE - Gedenkplaat slachtoffers Diksmuide
DMSX N 51°02'00.4'' - E002°51'52.0''
DMX N 51°02.007' - E002°51.867'
D N 51.033444° - E002.864444°
UTM 31U E 490494 N 5653552
GOOGLE EARTH 51 02.007 N, 002 51.867 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Op een zwartgepolijste hardstenen plaat is een bronzen hoogreliëf bevestigd : een gekroonde jonge vrouw die wijst naar een ster in de wolken. Op ee bosje palm- en lauriertakken en rozen ligt een helm en staat een olielamp met de eeuwige waakvlam. Het wapenschild van Diksmuide en het Franse en Italiaanse oorlogskruis staan bovenaan rechts afgebeeld.
Extra info
Technische beschrijving: Zwarte gepolijste hardstenen plaat op staande consoles. De plaat is opgevat als een drieluik met verhoogd middendeel. De zijstukken zijn onder- en bovenaan afgewerkt met S-vormige voluten. In het middendeel een bronzen hoogreliëf met zware omlijsting. Het stelt een gekroonde jonge vrouw voor in lang gewaad, die met een wat treurig gebaar wijst naar een schitterende ster in de wolken en de olielamp met de eeuwige waakvlam. Deze staat op een bosje palm- en lauriertakken en rozen, waarop ook een helm ligt. Bovenaan rechts is het wapenschild van Diksmuide en het Franse en Italiaanse oorlogskruis aangebracht. Op het middendeel: bovenaan "1914-1918" links onder de namen van de oorlogsslachtoffers van 14-18, alfabetisch gerangschikt; Op de boord onderaan: "DE STAD DIXMUDE AAN HARE GESNEUVELDE HELDEN" Op het linkerdeel: "1940-1945", "Burgerlijke slachtoffers", de namen, "1914-1918", de namen. Op het rechterdeel: "1940-1945", "Militairen", de namen, "Politieke gevangenen", de namen. Uitgehouwen en vergulde letters. H. 297 cm x Br. 265 cm Uitvoering: Hipp. Le Roy, Gent (gesigneerd); Verbeyst Fondeur, Bruxelles (gesigneerd)

De gedenkplaat werd plechtig onthuld op 19 december 1926 in aanwezigheid van de burgemeester, de openbare besturen, de gemeentelijke en de openbare scholen en de oudstrijdersverenigingen. Redevoeringen werden gehouden door de burgemeester en vertegenwoordigers van de oudstrijders. De kostprijs van het gedenkteken bedroeg 12.500 frank.

(Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde links