Memorial plaque in remembrance of the victims of Elverdinge
  • Fragment van de gedenkplaat.
Practical info
Who/What
Military and civilian victims of Elverdinge
Location
d'Ennetièresplein, former city hall (on the side wall)
Elverdinge, Ieper
Date
19/07/1925
Coordinates
GPS-Reference R5566 - ELVERDINGE - St.-Petrus- en Pauluskerk
DMSX N 50°53'04.4'' - E002°48'58.3''
DMX N 50°53.074' - E002°48.971'
D N 50.884566° - E002.816189°
UTM 31U E 487070 N 5637004
GOOGLE EARTH 50 53.074 N, 002 48.971 E
Maps
• Mapquest
Info
The military and civilian victims of Elverdinge are commemorated on a memorial plaque.
Extra information
Technische beschrijving: Rechthoekige bronzen reliëfplaat opgebouwd als een aediculum, met opzij twee Ionische pilasters gesteund op consoles, met hoofdgestel en licht gebogen kroonlijst. In het midden een ovalen medaillon de voorstelling van een dode soldaat, met een gebroken zwaard in de hand, in de armen gehouden door een overwinningsgodin, die tegelijk een lauwerkrans vasthoudt. Bovenaan achter de figuren staat een stralende zon en het woord "Pax". De onderkant is versierd met bloemen en het geëmailleerde wapenschild van Elverdinge.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)