Statue in remembrance of the victims of Dranouter
  • Detail van het standbeeld.
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers Dranouter
Location
Planciusplein (links van de St.-Jan-de-Doperkerk)
Dranouter, Heuvelland
Date
25/05/1924
Coordinates
GPS-Reference R5423 - DRANOUTER - St.-Jan-de-Doperkerk
DMSX N 50°45'59.0'' - E002°46'59.7''
DMX N 50°45.983' - E002°46.994'
D N 50.766379° - E002.783240°
UTM 31U E 484713 N 5623868
GOOGLE EARTH 50 45.983 N, 002 46.994 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire en burgerlijke slachtoffers Dranouter worden herdacht met het beeld van een soldaat in wapenuitrusting. In de rechterhand houdt hij een geweer met de loop naar boven.
Extra information
Technische beschrijving : Tweedelige ruw behouwen sokkel waarvan het bovenste deel licht convex gebogen is. Hierop staat het enigszins gedisproportioneerd monolithische beeld van een soldaat, met één been vooruit. Hij houdt in de rechterhand het geweer met de loop naar boven en draagt een lange legermantel met opvallend geprofileerde munitiezakjes. Hij heeft een hoekig gelaat. Details zijn verder nauwelijks aangegeven. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links