Beeldengroep 'Het treurende ouderpaar'
  • 'Het Treurende Ouderpaar'
  • Vooraanzicht van de vader
  • Vooraanzicht van de moeder
  • Detail van het beeld van de vader
  • Zijzicht.
  • Naast het linkse kruis ziet U op de achtergrond de standbeelden.
Praktische info
Wie/Wat
Peter Kollwitz
Situering
Houtlandstraat, Duitse militaire begraafplaats
Vladslo, Diksmuide
Datum
23/07/1932
Coördinaten
GPS-Referentie R5414 - VLADSLO - Beeldengroep - Het treurende ouderpaar
DMSX N 51°04'13.2'' - E002°55'43.4''
DMX N 51°04.219' - E002°55.723'
D N 51.070322° - E002.928721°
UTM 31U E 495005 N 5657647
GOOGLE EARTH 51 04.219 N, 002 55.723 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Achteraan op de Duitse militaire begraafplaats in het Praetbos te Vladslo zitten twee geknielde figuren op een sokkel. Zij stellen 'Het treurende ouderpaar' van de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz voor en staan opgesteld vóór het graf van Musketier Peter Kollwitz. Peter Kollwitz was de tweede zoon van Karl en Käthe Kollwitz. Hij sneuvelde op 18-jarige leeftijd op 23 oktober 1914. Reeds een week na zijn dood rijpte bij moeder Käthe het plan om een gedenksteen te ontwerpen voor haar zoon. In de loop van de jaren ontwierp ze verscheidene werken die in 1932 uiteindelijk zouden leiden tot de beelden van 'Het treurende ouderpaar'. Links knielt de vader met al zijn opgekropt mannelijk leed : met ingevallen wangen en een verbeten trek om de mond, de armen krampachtig om het lichaam geslagen en het hoofd uit de opgetrokken schouders groeiend : neerblikkend op de duizenden graven, waaronder dat van zijn zoon Peter in het onmiddellijk bereik van zijn ogen. Rechts knielt de moeder, Käthe Kollwitz zelf : voorovergebogen, de ogen geloken, met de rechterhand de wijde mantel dicht tegen haar wang aandrukkend : één en al innigheid, verdriet en liefde. De beelden werden in hardsteen uitgevoerd naar het ontwerp van Käthe Kollwitz : -de vaderfiguur door August Rhades (°1886) : hout- en steenbeeldhouwer, leerling van Erwin Kurz -de moederfiguur door Fritz Diederich (°1869) : beeldhouwer aan de Berlijnse academie van 1891 tot 1898 Käthe Schmidt werd op 8 juli 1867 geboren te Koningsbergen (voormalige hoofdstad van Oost-Pruisen). Zij huwde met Karl Kollwitz en kreeg twee kinderen : Hans en Peter. Haar hele leven stond in teken van de (vooral grafische) kunsten. Haar kleinzoon Peter (zoon van Hans en genoemd naar zijn gesneuvelde oom) sneuvelde in 1942 in Rusland. Käthe stierf te Moritzburg op 22 april 1945. (Bron : Raf Seys, "Käthe Kollwitz in Vlaanderen")
Extra info
Technische beschrijving : Links een man (vader) bewegingsloos rechtop zittend met de armen over elkaar tegen het lichaam gedrukt, de jas strak rond het lichaam getrokken. Het gelaat heeft een sterk gesloten uitdrukking, met diepliggende ogen, de mondhoeken naar beneden getrokken. De vrouw (moeder) rechts van hem, gehuld in een lang kleed, haar sjaal strak aangetrokken, de armen eveneens tegen het lichaam gedrukt, zit helemaal voorovergebogen met neergeslagen ogen. Alles uitgevoerd in hardsteen. De beeldengroep 'Het treurende ouderpaar' werd ontworpen door de Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz voor haar gesneuvelde zoon Peter. Op 23 juli 1932 plaatste zij deze beelden samen met enkele vrienden op de Duitse begraafplaats van het Roggeveld waar haar zoon begraven lag. Zij heeft meerdere jaren gewerkt aan de juiste uitbeelding van deze droeve gebeurtenis. In 1956 werd de begraafplaats van het Roggeveld ontruimd en de lichamen werden overgebracht naar de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo. In Vladslo werden de beelden naast elkaar, achteraan op de begraafplaats opgesteld. Ze zijn gericht naar de grafsteen van hun zoon, maar tegelijk ook naar alle andere slachtoffers van de oorlog. Op die manier worden deze beelden niet alleen door wat ze uitdrukken, maar ook door hun opstelling verheven tot een algemeen symbool van diepe droefheid en een aanklacht tegen de wreedheid van de oorlog. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde personen
Gerelateerde links