Kapel voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Vladslo
  • Detail van het ijzeren hek.
  • De rechterzijde van de kapel.
  • De linkerzijde van de kapel.
  • De rechterzijde van de kapel : de lijst en foto's van de soldaten.
  • De linkerzijde : de lijst en foto's van de omgekomen burgers.
  • De omgekomen burgers.
  • Enkele van de gesneuvelde soldaten.
  • Opschrift : 'Ze stonden borg met hun leven voor hun land'.
Praktische info
Wie/Wat
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Vladslo
Situering
Vladslostraat, Kerkhof (kapel met aparte toegang)
Vladslo, Diksmuide
Coördinaten
GPS-Referentie R5415 - VLADSLO - St.-Martinuskerk
DMSX N 51°02'47.1'' - E002°54'55.5''
DMX N 51°02.784' - E002°54.925'
D N 51.046407° - E002.915414°
UTM 31U E 494070 N 5654988
GOOGLE EARTH 51 02.784 N, 002 54.925 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
De militaire en burgerlijke slachtoffers van Vladslo worden herdacht in een kapel die opgetrokken is uit natuursteen. De namen staan vermeld op de gedenkplaten op de beide muren.
Extra info
Technische beschrijving: Toegang via een ijzeren hek versierd met een grote tekstbanderol en opzij afgezet met twee roodbakstenen steunmuurtjes, afgedekt met hardstenen. Op het kerkhof staat de eigenlijke kapel opgebouwd uit blokken van groengrijze natuursteen met zadeldak uit natuursteen en rondboogvormige doorgang. Interieur met tongewelf uit gele baksteen, altaar uit breuksteen met daarop een gipsen piëta. Op de beide muren zijn gedenkplaten aangebracht.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)