Graf Karel Cogge
  • De begrafenisstoet van Karel Cogge
Praktische info
Wie/Wat
Karel Cogge
Situering
Stedelijke begraafplaats in de Oude Vestingstraat Perceel 3H, links van de middengang
Veurne, Veurne
Coördinaten
GPS-Referentie R6021 - VEURNE - Graf Karel Cogge
DMSX N 51°04'28.2'' - E002°39'55.2''
DMX N 51°04.470' - E002°39.920'
D N 51.074500° - E002.665333°
UTM 31U E 476554 N 5658162
GOOGLE EARTH 51 04.470 N, 002 39.920 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Op het graf van de 'Redder des Vaderlands' is een beeltenis van Karel Cogge opgenomen. "Bid voor de ziel van KAREL LODEWIJK COGGE toeziener der Noordwatering van Veurne geridderd in de Leopoldsorde eigenhandig door zyne majesteit Koning Albert wegens zyne onontbeerlyke doelmatige medewerking aan de overstrooming van den Yzer binst den wereldoorlog 1914-1918 geboren te Veurne den 31 januari 1855 en alhier overleden den 15 juni 1922"
Gerelateerde personen