Hyde Park Corner (Royal Berks) Cemetery
  • 3 Duitse graven
Praktische info
Situering
Mesenstraat, rechts richting Mesen, op ongeveer anderhalve km van Ploegsteert
Ploegsteert, Komen-Waasten
Algemene info
Hyde Park Corner was een kruispunt van wegen ten noorden van Ploegsteert Wood. Hill 63 lag ten noordwesten en vlakbij waren de 'Catacombs', diepe schuilplaatsen met een capaciteit om twee bataljons onderdak te geven. Deze werden vanaf november 1916 gebruikt.

HYDE PARK CORNER (ROYAL BERKS) CEMETERY werd aangelegd vanaf april 1915 door het 1st/4th Royal Berkshire Regiment en bleef met tussenperioden in gebruik tot november 1917. De begraafplaats bevat nu 83 Commonwealth- en vier Duitse graven.

BERKS CEMETERY EXTENSION is door de weg van Hyde Park Corner Cemetery gescheiden. De extension begon in juni 1916 en bleef zonder onderbreking uitbreiden tot september 1917. Op het einde van de oorlog bestond de begraafplaats enkel uit Plot I. In 1930 kwam er een uitbreiding met Plots II en III door de overbrengen van graven vanop Rosenberg Chateau Military Cemetery and Extension ongeveer 1 km naar het noordwesten. Rosenberg Chateau Military Cemetery werd door gevechtseenheden gebruikt van november 1914 tot augustus 1916. De Rosenberg Chateau Military Cemetery Extension werd begonnen in mei 1916 en bleef tot maart 1918 in gebruik. Beiden samen werden ook soms 'Red Lodge' genoemd. Berks Cemetery Extension bevat nu 876 graven.

PLOEGSTEERT MEMORIAL ligt op Berks Cemetery Extension en herdenkt meer dan 11000 Commonwealth-militairen die in de sector stierven tijdens de eerste wereldoorlog en er geen gekend graf kregen. De sector beslaat een gebied vanaf de lijn Caestre-Dranouter-Waasten (ten noorden) tot de lijn Haverskerque-Estaires-Fournes (ten zuiden); met inbegrip van de steden Hazebrouck, Merville, Bailleul en Armentieres, het bos van Nieppe en Ploegsteert Wood. Deze mannen stierven niet tijdens de grootscheepse offensieven zoals de slagen om Ieper in het noorden of Loos in het zuiden. Ze stierven meestal tijdens de dagdagelijks schermutselingen die kenmerkend waren voor de loopgraven in deze sector of tijdens iets grotere aanvallen die meestal opgezet werden ter ondersteuning van grootschalige acties op andere plaatsen. H Chalton Bradshaw was de ontwerper van beide begraafplaatsen en Ploegsteert memorial.