Strand Military Cemetery
  • Special Memorials 1 'Known to be buried in this cemetery' en 4 'Believed to be buried in this cemetery'
  • Kipling Stone (11 soldiers)
Praktische info
Situering
Rue des Messines, rechts richting Mesen, op ongeveer 700 meter van Ploegsteert
Ploegsteert, Komen-Waasten
Grondplan-luchtfoto
Algemene info
Ten noorden van Ploegsteert ligt Ploegsteert Wood langs weerszijden van de weg naar Mesen. Rechts van de weg lag een plaats die door het leger Charing Cross werd genoemd, aan het uiteinde van een loopgraaf met de naam Strand die in het bos leidde. In oktober 1914 gebeurden op deze plaats twee bijzettingen vlakbij een Advanced Dressing Station. Daarna werd de begraafplaats niet meer gebruikt tot in de periode april-juli 1917 Plots I tot VI werden aangelegd. Plots VII tot X ontstonden na de wapenstilstand door de concentratie van kleinere begraafplaatsen en geïsoleerde graven voornamelijk uit de omgeving tussen Wijtschate en Armentières. De begraafplaats was enkele maanden in Duitse handen in 1918 maar werd door hen weinig gebruikt. Er liggen nu meer dan 1000 doden uit de eerste wereldoorlog. Bijna 1/3 van hen zijn niet geïdentificeerden. Er zijn special memorials opgericht voor vier soldaten uit Australië en één uit Nieuw-Zeeland, ‘known or believed to be buried’ op deze begraafplaats. Bepaalde graven in Plots VII en X dragen een collectieve grafsteen met de vermelding "Buried near this spot”. Andere special memorials dragen de namen van 13 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Nieuw-Zeeland die oorspronkelijk begraven lagen op vier begraafplaatsen die naar hier werden overgebracht maar van wie het graf door artillerievuur vooraf werd vernield. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 4562 m² en is aan de straatzijde door een ruwstenen muur afgesloten en aan de drie andere zijden door een boordsteen.

Volgende begraafplaatsen werden naar Strand Military Cemetery overgebracht :
  • EPINETTE ROAD CEMETERY, HOUPLINES (Noord-Frankrijk). Deze begraafplaats aan de zuidelijke uitlopers van het dorp Houplines bevatte de graven van 24 militairen van het Verenigd Koninkrijk die stierven in de periode november 1914-september 1915.
  • LA BASSE-VILLE GERMAN CEMETERY, WARNETON. Deze Duitse begraafplaats langs de weg van La Basse-Ville naar Waasten bevatte de graven van 68 soldaten uit het Verenigd Koninkrijk en één uit Zuid-Afrika die in krijgsgevangenschap stierven in de periode april-augustus 1918.
  • LE BIZET CONVENT MILITARY CEMETERY, PLOEGSTEERT. Deze begraafplaats lag op de gronden van een klooster tussen Le Bizet en Motor Car Corner. Ze bevatte de graven van 88 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en één uit Canada die stierven tussen oktober 1914 en oktober 1916.
  • NACHTEGAAL NO. 1 GERMAN CEMETERY, MERCKEM. Deze begraafplaats halfweg tussen Merkem en Houthulst werd in april 1916 aangelegd en bevatte de graven van twee officieren van het Royal Flying Corps die stierven in juni 1917. Ze werd gesloten in juli 1917.
  • PLOEGSTEERT WOOD NEW CEMETERY, WARNETON. Deze begraafplaats in de zuidoostelijke hoek van het bos bevatte de graven van 19 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die vielen tijdens het verlies en de herovering van Le Gheer in oktober 1914.
  • PROWSE POINT LOWER CEMETERY, WARNETON. Deze begraafplaats bevond zich iets ten noorden van Ploegsteert Wood en werd aangelegd door de 1st Rifle Brigade. Ze bevatte de graven van 13 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in 1915 of 1916.
  • TOUQUET-BERTHE GERMAN CEMETERY, PLOEGSTEERT. Deze begraafplaats langs de weg van Ploegsteert naar Le Gheer bevatte twee niet-geïdentificeerde graven van het R.A.F. van juli 1918. WARNETON CHURCHYARD De begraafplaats van Waasten werd tijdens de oorlog verwoest. Er lag één soldaat uit het Verenigd Koninkrijk die door de Duitsers in december 1914 werd begraven.