Driekeur Belgische grafstenen
Deze bijdrage werd gepubliceerd naar aanleiding van een aantal vragen: "Bij het bezoek van de Belgische begraafplaatsen is mij het verschil in plaatsing van de driekleur opgevallen zoals weergegeven op de foto's hieronder. Graag had ik de betekenis hiervan gekend.'

Foto's: Sylvain MaesIndertijd werd beslist om op alle grafstenen van de Belgische gesneuvelden een driekleurig schildje te plaatsen met een kruisje. Het kruisje stond hier niet symbool van het Christendom maar wel van het “ lijden”. De familie van de gesneuvelde kon indertijd kiezen tussen een kruisje of een leeuw.

De kleuren van de Belgische vlag komen van de indertijd de Brabantse vlag ( voor het ontstaan van België ),( zwart, geel en rood), echter lagen die kleuren horizontaal . De kleuren van de Belgische vlag liggen verticaal. Hierdoor is er in het begin van plaatsen driekleurige schildjes nog eens verwarring ontstaan en werden regelmatig door het onderhoudspersoneel van die begraafplaatsen de schildjes verkeerdelijk geplaatst.

En in de loop der tijden werd de verantwoordelijkheid Belgische begraafplaatsen in België overgedragen van Ministerie van Oorlog ( nu Landsverdediging) naar Binnenlandse zaken, naar het Rode Kruis, terug naar Binnenlandse Zaken en nu is Defensie verantwoordelijk.

Hierdoor werden die driekleurige schildjes dan ook regelmatig van “vorm” veranderd zoals :
  • Kruisje en leeuw in metaal op het schildje
  • Enkel nog een klein kruisje in metaal op het schildje
  • Geschilderd kruisje op het schildje
  • Noch kruisje noch leeuw op het schildje en dit wordt nu ook zo verder uitgevoerd.
Vanaf nu worden er nog enkel schildjes geplaatst in de Belgische driekleur zonder kruis noch leeuw.

Al deze inlichtingen heb ik ontvangen van de hoofdverantwoordelijken voor de Belgische oorlogsgraven in België.

Info: Rudy Laforce, verantwoordelijke onderhoud Belgische begraafplaatsen West-Vlaanderen - 18/04/2006