Het drama van Lampernisse
Bijdrage van Philippe Vindevogel in "Rond Den Beverinck", driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring van Pervijze - Oostkerke - Lampernisse - Stuivekenskerke - 2005, 4e jaargang nr. 2

In de avond van 1 december 1914 kende Lampernisse een drama, dat doorheen de nevelen van de tijd omzeggens in de vergeethoek geraakt is. Niets herinnert nog aan wat toen gebeurde in het kerkgebouw: een Duitse obus sloeg in en 43 Franse Alpijnse Jagers van het 23° BCA, 2 Belgische soldaten en 2 burgers lieten het leven. Velen werden gewond. Sommigen stierven nog dagen nadien ten gevolge van hun verwondingen in verschillende veldhospitalen. Haastig werden de slachtoffers van het eerste uur begraven in een massagraf voor de kerkingang. Een gemeenschappelijk naambord en enkele Alpenbaretten en bloemenkransen herinnerden in de eerste nadagen aan dit drama.

Ondertussen zijn we gestart met een onderzoek naar wat gebeurde en naar de slachtoffers van deze tragische nacht van 1 december 1914.
Dé aanleiding voor schrijver dezes was een toevallig treffen te Lampernisse in de zomer van 2004. Twee mensen waren speciaal vanuit Zuid Frankrijk afgereisd naar Vlaanderen om te zoeken naar restanten van hun gevallen familielid, Jacquet Jaecques, één van de 43 Alpenjagers. Ik had reeds wat gelezen omtrent het drama en enkele foto's gezien, maar daar hield het dan ook op. Gelukkig kon ik de plaats aanduiden waar het massagraf was en wat schamele uitleg verstrekken. Meer was er niet. Het raakte mij dat er geen enkele plakette of enige vorm van herinnering melding maakte van dit bloedbad. Nochtans geen alledaags feit, laat staan iets om zomaar te vergeten.

Wel is er in de kerk, rechts van de ingang, een basreliëf met de namen van de gevallen burgerslachtoffers. Daarop staan de namen van beide burgers die vielen onder dit bombardement. Nergens namen van Fransen of Belgen, of toch… onlangs vond ik het graf van één van die Belgen, Pieter Winten. Hij ligt begraven naast de kerk. De zerk draagt zelfs een foto van deze soldaat.

Intussen neemt de zoektocht grote proporties aan. Ik schreef alle gemeentebesturen, de 'mairies' en de 'hôtel de Ville's' aan en van de meeste kreeg ik antwoord. Tot op heden heb ik heel wat geboorte- en overlijdensaktes in kopie ontvangen. Zelfs met enkele families kwam ik in contact en kreeg ik fotomateriaal. Het wordt een lijvig dossier.

Toch blijven er hiaten: weinig info over hun begraafplaats. Ze lijken vaak in nevelen te zijn opgegaan. Op enkele oorlogsmonumenten staan ze tussen de gevallen dorpelingen, 'Mort pour la France'… In vele dorpen lijken ze vergeten…

Antwoord van de twee Belgische gemeenten (2 Belgische soldaten) blijft uit…

Een lijvig dossier wordt het intussen wel.

Alvast geven we hier al een kort overzicht van wat in die eerste oorlogsdagen in Lampernisse geschiedde.

FRANSE ALPENJAGERS IN DE VAL

Op 1 december 1914 viel een obus op het kerkgebouw. In het gebouw rustten vele soldaten uit van het Franse leger. Het waren "Chasseurs Alpins", Alpenjagers van het 23° B.C.A. (Bataillon Chasseurs Alpins) van de kazerne van Grasse bij Nice (Frankrijk).

Er waren talrijke doden te betreuren: 43 Franse soldaten, 2 Belgische en 2 burgers! En 150 gewonden werden afgevoerd.

De militairen werden begraven voor de kerk in een massagraf. In 1919 zouden ze zijn overgebracht naar het soldatenkerkhof te Merkem, zo werd althans overgeleverd. Maar daaraan twijfel ik sterk. Aannemelijker is dat begin de jaren twintig van vorige eeuw de resten werden opgedolven en de Alpenjagers bijgezet werden in een ossuarium. Zou het dit van Kemmel kunnen zijn? Alvast leidt onze zoektocht naar de laatste rustplaats van deze 43 Fransen nergens. In hun dorpen van oorsprong zijn ze niet begraven. Waar dan wel? De Franse overheid heeft weinig gegevens ter beschikking. Veel archief hieromtrent werd vernield tijdens de tweede wereldoorlog.

REDDEN WAT TE REDDEN VALT

In die dagen werd de kerk zwaar gehavend. Ondanks het verzet van de toenmalige pastoor E.H.Lootens verwijderden de Fransen alle houten meubilair en de wondermooie communiebank. Samen met Zuster Agnes wist de pastoor echter een en ander te redden: de staander voor de Godslamp, de ivoren Christus van Duquesnoy, allerlei zilverwerk en enkele schilderijen.

DE SACRISTIE GETROFFEN

In de avond van nieuwjaardag 1915 viel een obus op de sacristie. Deze werd totaal vernield.

DE KERK IN LICHTERLAAIE…

18 augustus 1915, zonsondergang.
De kerk wordt in brand geschoten door de Duitse artillerie aan de overkant van de IJzer. De brand die ontstond was licht, maar de militaire overheid verbood alle bluswerken! Omstreeks middernacht stond het ganse gebouw in lichterlaaie. De reus van Lampernisse gaf de geest… De eeuwenoude klokken smolten weg en de klokkenspijs werd nadien gebruikt om vingerringen te maken… Zo ontstond het gezegde dat alle vingerringen op het front gemaakt waren met klokkenspijs van Lampernisse. Na de brand stond de kerktoren nog overeind en werd hij ingericht als observatietoren.

DE TOREN STERFT

We schrijven 8 november 1915. De Belgische troepen bliezen de machtige reus van Lampernisse op. Met 350 kg springstof werd de toren tot puin herleid. We weten dat de wegen van de gemeente hersteld werden met puin van de toren. Zo zijn er zeker nog sporen te vinden op de steenweg naar Fortem (Alveringem) en de weg naar Zoutenaaie.

ZONDER GEBEDSHUIS

In die dagen vroeg men om een barak op te richten opdat de overgebleven inwoners ter kerke konden gaan. Dit werd geweigerd omdat het oorlogsgevaar te groot bleek en omdat het dorp te zwaar geteisterd was. De gelovigen van Lampernisse trokken naar de kerk van Alveringem.
Lampernisse lag verlamd voor enkele barre oorlogsjaren…

DE ALPIJNSE JAGERS VAN HET 23° B.C.A. (Bataillon Chasseurs Alpins)

Alpenjagers met hun vlag en hun uniformDe hel van LampernisseZIJ SNEUVELDEN VOOR FRANKRIJK IN VLAANDEREN 23° BCP- BCA

Voor het bombardement te Lampernisse (voor 1 december 1914)
 
BOISSIER ZACHARIE 2° klas 1896 Privas 17.11.1914 POELKAPELLE
BONNAFOUS ELIE 2° klas 1909 Beziers 17.11.1914 POELKAPELLE
BOUSSAGUET R. 2° klas 1912 Mende 15.11.1914 POELKAPELLE
CHABAS BAPTISTE 2° klas 1908 Marseille 17.11.1914 POELKAPELLE
CHARPENTIER CHARLES Kapitein 1899 Nancy 14.11.1914 POELKAPELLE
DELEUIL AUGUSTE 2° klas 1909 Marseille 16.11.1914 POELKAPELLE
DUTECH MARCELLIN 2° klas 1912 St.Gaudens 16.11.1914 POELKAPELLE
GAILLARD LUDOVIC 2° klas 1913 Mende 19.11.1914 VLAMERTINGE
GLORY FRANCOIS Sergeant-Fer 1908 Marseille 17.11.1914 POELKAPELLE
GOUIRAN MARIUS 2° klas 1908 Marseille 15.11.1914 POELKAPELLE
GRUET ARMAND Korporaal 1906 Marseille 17.11.1914 POELKAPELLE
IMBERT JOSEPH 1° klas 1908 Digne 17.11.1914 IEPER
JAMES CLAUDE 1° klas 1898 Montluçon 22.11.1914 IJZERFRONT
JAUBERT EMILE 2° klas 1911 Privas 15.11.1914 POELKAPELLE
JULLIEN EDOUARD 2° klas 1899 St.Etienne 17.11.1914 POELKAPELLE
LYROT LOUIS 2° klas 1913 Pt.St.Esprit 16.11.1914 POELKAPELLE
MARTIN FRANCOIS 1° klas 1903 Nice 16.11.1914 POELKAPELLE
MORGERE AMEDEE 2° klas 1914 Seine 08.12.1914? DIKKEBUS
MOTTET HENRI 2° klas 1898 Roanne 16.11.1914 POELKAPELLE
PHILIP JULES 2° klas 1910 Digne 16.11.1914 POELKAPELLE
PONTET GILBERT 2° klas 1910 Nîmes 16.11.1914 POELKAPELLE
REBOUL LEOPOLD 2° klas 1910 Marseille 17.11.1914 POELKAPELLE
SEYNE HENRI 2° klas 1898 Privas 16.11.1914 POELKAPELLE
TANTOT GILBERT Serg.-majoor 1899 Montluçon 16.11.1914 POELKAPELLE
THELY JEAN 1° klas 1898 Roanne 17.11.1914 POELKAPELLE
VIALLE LEON 2° klas 1898 Privas 08.11.1914 POELKAPELLE

Bombardement Lampernisse (1 december 1914)
 
ANTECH MARIUS 2° klas 1914 Narbonne 01.12.1914 LAMPERNISSE
ARNAUD LOUIS 1° klas 1909 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
AUROUX CLAUDE sergeant 1898 Roanne 01.12.1914 LAMPERNISSE
BARRIOL MARIUS 2° klas 1914 Avignon 01.12.1914 LAMPERNISSE
BLANC VICTORIN 1° klas 1909 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
BUFFIERE ALBERT 2° klas 1911 Mende 01.12.1914 LAMPERNISSE
CABROLIER EMILE 2° klas 1914 Marseille 01.12.1914 LAMPERNISSE
CANCE ELIE 2° klas 1912 Albi 01.12.1914 LAMPERNISSE
CATHALA JUSTIN 1° klas 1911 Albi 01.12.1914 LAMPERNISSE
CHASTEL PAUL 1° klas 1911 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
CONDIS JEAN 2° klas 1911 St.Gaudens 01.12.1914 LAMPERNISSE
DHUEL POMPEE 1° klas 1909 Nice 01.12.1914 LAMPERNISSE
DURAND CLOVIS 2° klas 1913 Nîmes 01.12.1914 LAMPERNISSE
FRAICHE LOUIS 2° klas 1912 Narbonne 01.12.1914 LAMPERNISSE
JACQUET JACQUES 1° klas 1897 Roanne 01.12.1914 LAMPERNISSE
JEAN LOUIS- MAR. 2° klas 1897 Marseille 01.12.1914 LAMPERNISSE
LADREYT AUGUSTE 2° klas 1911 Privas 01.12.1914 LAMPERNISSE
LAFONT SULLY 2° klas 1914 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
LOUIS LEOPOLD (5 BCA) 2° klas 1895 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
MARAZEL FRANCOIS 2° klas 1914 Nîmes 01.12.1914 LAMPERNISSE
MAURE HONORE 1° klas 1910 Nice 01.12.1914 LAMPERNISSE
MAYAUD PIERRE 2° klas 1895 Privas 01.12.1914 LAMPERNISSE
MORENAS PASCAL 2° klas 1909 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
MOUCADEL ARTHUR 2° klas 1908 Marseille 01.12.1914 LAMPERNISSE
MOULINET JEAN 2° klas 1898 Montluçon 01.12.1914 LAMPERNISSE
MURATI NOEL 2° klas 1914 Ajaccio 01.12.1914 LAMPERNISSE
PANSECCHI J.BAPTISTE 2° klas 1914 Nice 01.12.1914 LAMPERNISSE
PAOLANTONACCI Matthieu 2° klas 1913 Ajaccio 01.12.1914 LAMPERNISSE
PAZIER CHARLES Sergeant 1909 Nice 01.12.1914 LAMPERNISSE
PERINI ALFRED 2° klas 1912 Marseille 01.12.1914 LAMPERNISSE
POLETTI ANDRE 2° klas 1914 Ajaccio 01.12.1914 LAMPERNISSE
PRIN-CLARIO ALEX. 2° klas 1908 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
RAVEL LOUIS Sergeant 1911 Toulon 01.12.1914 LAMPERNISSE
RECORD AUGUSTE 2° klas 1914 Carcassone 01.12.1914 LAMPERNISSE
RIOMAL PAU L Korporaal 1909 Mende 01.12.1914 LAMPERNISSE
ROCCAS JOSEPH 1° klas 1908 Digne 01.12.1914 LAMPERNISSE
SARAMITO MARIUS 2° klas 1895 Nîmes 01.12.1914 LAMPERNISSE
SEZE ANGELIN 1° klas 1910 Nice 01.12.1914 LAMPERNISSE

Op het gedenkteken merken we nog de volgende namen:
  • SICARD
  • LAURENS
  • JULLIEN
  • PEIRE
  • MARINO
We kunnen hen niet direct thuiswijzen.
De vorige namen, gemerkt met een asterix (*) komen wel voor op het gedenkteken, zij het vaak in gewijzigde schrijfwijze.

Ten gevolge van de verwondingen na Lampernisse
 
ALVERGNE EMILIEN 2° klas 1914 Montpellier 03.12.1914 VEURNE
BO LOUIS 1° klas 1909 Marseille 02.12.1914 LO
BRAVIC JEAN 2° klas 1913 St.Gaudens 03.12.1914 ALVERINGEM
BRUNO MICHEL 2° klas 1914 Nice 28.12.1914 MALO les Bains
CREMILLIEUX Jean 2° klas 1894 Privas 02.12.1914 FORTEM
DAMON MATHIEU 2° klas 1897 Montbrison 02.12.1914 FORTEM
GUY LEON 2° klas 1914 Albi 02.12.1914 LAMPERNISSE
LATY DANIEL 2° klas 1908 Marseille 02.12.1914 VEURNE
MARTIN GABRIEL 2° klas 1912 Nîmes voor 04.12.1914 LAMPERNISSE
MEIFFRET CHARLES 2° klas 1913 Nice 02.12.1914 LAMPERNISSE
MERLE ANTOINE 1° klas 1911 Nîmes 02.12.1914 MALO les Bains
NADAL JANNIN Korporaal 1910 Pt.St.Esprit 26.12.1914 VEURNE
PELLET LAZARE 1° klas 1908 Digne 04.12.1914 MALO les Bains
RANC MARIUS 1° klas 1910 Mende 04.12.1914 VEURNE
REYNAUD MARIUS 2° klas 1912 Marseille 02.12.1914 LAMPERNISSE
RIEU FERNAND 2° klas 1913 Pt.St.Esprit 09.12.1914 BEVEREN/IJZER
SOUCAILLE VICTOR Serg.Majoor rengagé Narbonne 03.01.1915 DUINKERKE
TRENQUIER EDMOND 1° klas 1910 Nîmes 04.12.1914 VEURNE
VIVES BERTRAND Sergeant 1910 St.Gaudens 19.03.1915 FORTEM

Na het bombardement te Lampernisse (na 1 december 1914)
 
ANFOSSO ANATOLE 2° klas 1916 Nice 31.05.1918 DIKKEBUS
BIGOT FRANCOIS 2° klas 1916 Belley 08.06.1918 DIKKEBUS
BLANQUET IRENE Korporaal 1915 Rodez 22.06.1918 DIKKEBUS
BONNIER ABDOY 2° klas 1917 Avignon 08.06.1918 DIKKEBUS
BRUSTEMME LOUIS 2° klas 1910 Versailles 08.06.1918 DIKKEBUS
CAMPREDON L. Korporaal 1915 Rodez 08.06.1918 DIKKEBUS
CARIES MARCEL Sergeant 1913 Foix 08.06.1918 DIKKEBUS
CASSAGNE LAURENT 2° klas 1911 St.Gaudens 26.06.1918 DIKKEBUS
COLLE MARCEL Korporaal 1916 Belfort 02.06.1918 DIKKEBUS
COLOT LEON 2° klas 1914 Epinal 03.06.1918 DIKKEBUS
COMBE ANDRE Sergeant 1917 Marseille 31.05.1918 DIKKEBUS
DARAU VINCENT 2° klas 1911 St.Gaudens 08.06.1918 DIKKEBUS
DEBRUERE FELIX 2° klas 1909 Auxonne 29.05.1918 BOESCHEPE
DELOSTE JEROME Sergeant 1916 Marseille 31.05.1918 DIKKEBUS
DORNALECHE JOSEPH Sergeant 1909 Bayonne 08.06.1918 DIKKEBUS
DUBOURG DOMINIQUE 1° klas 1915 Avignon 26.06.1918 DIKKEBUS
DUCLUZEAU EMILE 1° klas 1912 Montluçon 23.05.1918 BOESCHEPE
LEJAY HENRI-M. Onderlt. 1918 Nancy 08.06.1918 DIKKEBUS
FOREL CONSTANT 1° klas 1917 Privas 08.06.1918 DIKKEBUS
FRIZON EUGENE 2° klas 1916 Vienne 22.06.1918 DIKKEBUS
GALLOT ERNEST 2° klas 17-16 Libourne 31.05.1918 DIKKEBUS
GAUBERT PIERRE 2° klas 1910 Libourne 31.05.1918 DIKKEBUS
GAUDE-BARBIER F. 2° klas 1915 Grenoble 31.05.1918 DIKKEBUS
GIORDANA LUDOVIC Korporaal 1915 Grenoble 08.06.1918 DIKKEBUS
JARRY JEAN 2° klas 1916 Châlon s Se 31.05.1918 DIKKEBUS
LABARRE ANDRE 2° klas 15-16 Marmande 02.06.1918 DIKKEBUS
LACOMBE JOSEPH 2° klas 14-16 Foix 31.05.1918 DIKKEBUS
LANTRUA FRANCOIS 2° klas 1917 Marseille 31.05.1918 DIKKEBUS
LECOLLE JULES 2° klas 1916 Auxerre 08.06.1918 DIKKEBUS
MERCIER EUGENE 2° klas 1912 Seine 1° B. 11.06.1918 DIKKEBUS
MITTINO DOMINIQUE Onderlt. 1903 Nancy 31.05.1918 DIKKEBUS
RUELLAN JEAN.BERC. Luitenant 1910 St.Malo 31.05.1918 DIKKEBUS
SANSOUBE DOMINIQUE Kapitein 1901 Mt.de Marsan 31.05.1918 DIKKEBUS
VALADON ALPHONSE Onderlt. 06.14 Seine 4°B 31.05.1918 DIKKEBUS
REY FRANCOIS Korporaal 1907 Montélimar 08.06.1918 DIKKEBUS
RICHARD HERMEN 2° klas 1916 Neufchâteau 08.06.1918 DIKKEBUS
SABATIER ROLLAND Korporaal 1913 Toulon 31.05.1918 DIKKEBUS
SABON GABRIEL 2° klas 1906 Nîmes 28.05.1918 DIKKEBUS
STALENQ PAULIN Korporaal 1908 Nice 31.05.1918 DIKKEBUS
TAULIN HENRI Sergeant 1907 Auxonne 08.06.1918 DIKKEBUS
TERRASSE PAUL Sergeant 1911 Marseille 08.06.1918 DIKKEBUS
THOMAS MARIUS 2° klas 1916 Auxonne 08.06.1918 DIKKEBUS
TRICHET MARIUS Sergeant 1911 Pt.St.Esprit 31.05.1918 DIKKEBUS
VIOLET ELIE 2° klas 17-16 Pt.St.Esprit 11.06.1918 DIKKEBUS

Gestorven in krijgsgevangenschap

ROBERT EMILE Adj.chef 1906 Auxonne 10.06.1918 KORTRIJK Lazaret

DE SLACHTOFFERS VAN HET 23° B.C.A.
KERK LAMPERNISSE


Gedenkkruis met de namen der gesneuvelden. Bemerk de baretten van de Chasseurs Alpins en de namenlijst. Ze werden allen begraven in een massagraf, juist naast de ingang van de kerk.Vermeld op gedenkplaat en hun correcte naam:
 
NAAM correct vermeld als °plaats °datum graad
ANTECH Marius Henri ANTECH Pauligne (Aude) 03.12.1893 2° Klas
ARNAUD Louis Romain Rosé ARMAND Marseille (B.d.Rhône) 11.09.1889 1° Klas
AUROUX Claude - Bruile (Allier) 04.01.1878 Sergeant
BARRIOL Marius BARIOL Carpentras (Vaucluse) 27.08.1894 2° Klas
BLANC Victorin Marius Daniël BLANC Brignoles (B.d.Rhône) 14.12.1889 1° Klas
BUFFIERE Albert Jean BUFFIERE St.Alban (Lozère) 13.01.1891 2° Klas
CABROLIER Emile Gaston CABROLIE Marseille (B.d.Rhône) 01.04.1894 2° Klas
CANCE Elie Justin Disiré CANCE Mailhoc (Tarn) 07.09.1892 2° Klas
CATHALA Justin Célestin CATHALIE Montirat (Tarn) 08.06.1890 1° Klas
CHASTEL Paul Amedé CHASTEL - 12.01.1891 1° Klas
CONDIS Jean Marie GONDIS Rieux (Hte Garonne) 29.05.1891 2° Klas
DHUEL Pompée Julien Aristide DUHEL Pommiers près … 12.11.1889 2° Klas
DURAND Clovis Remi DURAND Rogues (Gard) 12.02.1893 2° Klas
FRAICHE Louis Léon Antonin FRAICHE C.St.Benoit (Aude) 12.08.1892 2° Klas
JACQUET Ja(c)ques JACQUET Châtelmontagne (Allier) 25.09.1877 1° Klas
  JEAN LOUIS - - -
- - - - -
LADREYT Auguste Louis LADREYT St Genet Lachamp (Ardèche) 22.08.1891 2° Klas
LAFONT Sulhy Prosper François LAFFOND Turries (B.Alpes) 09.03.1894 2° Klas
- LAURENS - - -
- LATIL - - -
LOUIS Leopold Adrien LOUIS L. Manosque (B.Alpes) 22.01.1875 2° Klas
MARAZEL François Auguste MARAJEL La Ver…..(Gard) 16.03.1894 2° Klas
- MARINO - - -
MARTIN Gabriel Henri MARTIN Laval (Gard) 12.01.1892 2° Klas
MAURE Honoré MAURE …..(Var) 10.01.1890 1° Klas
MAYAUD Pierre Auguste Gabriel MAYAUD Beauchastel (Ardèche) 11.06.1875 2° Klas
MORENAS Pascal Michel Louis MORENAS Mane (B.Alpes) 21.04.1889 2° Klas
MOUCADEL Arthur MOUCADEL Fontevielle (B.d.Rhône) 10.10.1888 2° Klas
MOULINET Jean Baptiste MOULINET Buxières les Mines (Allier) 28.01.1878 2° Klas
MURATI Noël MURATTI Murato (Corsica) 04.06.1894 2° Klas
PANSECCHI Jean Baptiste PANSECCHI Pietra Piarazzi (Italië) 18.07.1894 2° Klas
PAOLANTONACCI Mathieu PAOLAN Tonacci Gressoto Prugno (Corsica) 07.07.1899 2° Klas
PAZIER Charles Honoré PARIER Srgt Cannes (Alpes Maritimes) 29.06.1889 Sergeant
- PEIRE - - -
PERINI Alfred Jean Léon PERRINI Marseille (B.d.Rhône) 03.06.1891 2° Klas
POLETTI André POLETTI Castillo di Rosttini (Corsica) 24.06.1894 2° Klas
PRIN - CLARIO Alexandre PRIN Marseille (B .d.Rhône) 18.09.1888 2° Klas
RAVEL Louis Fernand RAVEL Sergt ….(Var) 11.12.1891 Sergeant
RECORD Auguste Philippe Louis RECORD Lacrouzette (Tarn) 13.08.1894 2° Klas
ROCCAS Joseph Louis ROCCA …(B.Alpes) 07.07.1888 1° Klas
RIOMAL Paul JOSEPH RIOMAL Caprl Spagnac (Lozère) 19.02.1889 Korporaal
SEZE Angelin Joseph SEZE Tourettes (Var) 26.07.1890 1° Klas
- SICARD - - -
Belgische Gesneuvelden:
VERBEEK Pierre Hubert Capl P. VERBECK Ophoven - 5° L.A. Genie
WINTEN Pierre Guillaume VINTEN Soldat Lanaken - 5° L.A. Cie Telegrafie

Soldaat Pierre Winten - kerkhof LampernisseDE SLACHTOFFERS VAN HET 23° B.C.A.
KERK LAMPERNISSE - Vermeld op gedenkplaat

 
NAAM STAMNr. KLAS AANWERVING AKTE overlijden
ANTECH Marius Henri 3937 1914 637 Narbonne Pauligne 23.06.1920
Tribunal 02.06.1920 Limoux
ARNAUD Louis Romain Rosé 01805 1909 746 Le Digne Boux-bel-Air (BDR) 14.04.1915
BARRIOL Marius 4255 1914 446 Avignon Orange (Vaucluse) 27.09.1921
Tribunal 22.09.1921 Orange
BLANC Victorin Marius Daniël 01639 1909 1062 Digne St.Crunat (BDR) 01.06.1915
BUFFIERE Albert Jean 2597 1911 560 Mende St.Chély d'Apcher (Lozère)
23.07.1917
CABROLIER Emile Gaston 4223 1914 797 Marseille Marseille 05.05.1920 Tribunal
Jugement 29.06.1920
CANCE Elie Justin Désiré 3151 1912 347 Albi Mailhoc (Tarn) 12.04.1915
CATHALA Justin Célestin 2688 1911 862 Albi Montirat (Tarn) 17.01.1920
CHASTEL Paul Amedé 2493 1911 625 Digne Aubig….(B.Alpes) 20.08.1915
CONDIS Jean Marie 2328 1911 212 St.Gaudens Rieux (H.Garonne) 13.08.1915
DHUEL Pompée Julien Aristide 01817 1909 865 Nice Gréolières (Alpes Mes) 22.01.1915
DURAND Clovis Remi 3583 1913 2456 Nîmes Rogues (Gard) 28.11.1915
FRAICHE Louis Léon Antonin 2840 1912 416 Narbonne La Digne d'Amont (Aude) 29.04.1915
JACQUET Ja(c)ques 3631 Bis 1897 624 Roanne Roanne 07.06.1915
JEAN LOUIS - - - -
JULLIEN - - - -
LADREYT Auguste Louis 2558 1911 1591 Privas St Genest Lachamp (Ardeche) 22.11.1920
LAFONT Sulhy Prosper François 4199 1914 211 Digne Turries (B.Alpes) 28.05.1916
LAURENS        
LATIL        
LOUIS Leopold Adrien 2541 1895 453 Digne Forcalquier 17.03.1917 
Manosque 26.03.1917
MARAZEL François Auguste 5998 1914 772 Nîmes Alais 29.07.1920
La Grand C…(Gard) 25.08.1920
MARINO - - - -
MARTIN Gabriel Henri 3015 1912 1202 Nîmes Laval (Gard) 10.05.1915
MAURE Honoré 02350 1910 93 Nice Cannerais ? (Var) 05.051915
MAYAUD Pierre Auguste Gabriel 2543 bis 1895 486 Privas Valaurie (Drôme) 19.04.1916
MORENAS Pascal Michel Louis 01809 1909 206 Digne Mane 14.04.1915
MOUCADEL Arthur 01170 1908 1166 Marseille Jugement : Grasse 31.05.1915
Fontvielle (BDR) 08.06.1915
MOULINET Jean Baptiste 3649 bis 1898 2480 Montlucon Buxières les Mines 04.08.1915
MURATI Noël 4280 1914 1377 Ajaccio (Corsica) Bastia 09.07.1920
Murato( Corsica ) 15.09.1920
PANSECCHI Jean Baptiste 4007 1914 1980 Nice Nice 15.03.1921
Nice 09.04.1921
PAOLANTONACCI Mathieu 4811 1913 252 Ajaccio (Corsica) Ajaccio 25.05.1920
Ste Marie Lichie 12.07.1920
PAZIER Charles Honoré 01537 1909 1324 Nice Cannes 24.04.1915
PEIRE - - - -
PERINI Alfred Jean Léon 3259 1912 2494 Marseille Marseille 06.03.1920
POLETTI André 4295 1914 2495 Ajaccio Corse ? 22.09.1920
Castillo di Rostini(Corsica) 13.10.1920
PRIN - CLARIO Alexandre 01308 1908 867 Digne Aix (BDR) 22.09.1915
RAVEL Louis Fernand 2226 1911 614 Toulon …(Var) 15.05 .1915
RECORD Auguste Philippe Louis 4187 1914 1606 Carcasonne Castres 15.01.1920
Castres (Tarn) 25.02.1920
ROCCAS Joseph Louis 01134 1908 324 Digne Castellane 14.06.1920
Annot (B.A.) 27.06.1920
RIOMAL Paul JOSEPH 01306 1909 1254 Mende Paris 27.01.1917
SEZE Angelin Joseph 02349 1910 132 Nice Tourrettes (Var) 16.05.1915
SICARD - - - -
Belgische Gesneuvelden:
VERBEEK Pierre Hubert 862      
WINTEN Pierre Guillaume        

Deze gegevens worden nog verder verfijnd.

Dit artikel over het DRAMA VAN LAMPERNISSE wordt vervolgd in een volgend nummer van het tijdschrift van de heemkring "Rond Den Beverinck". We hopen ooit een monografie te kunnen uitgeven met gegevens en fotomateriaal.

Auteur: Philippe Vindevogel


Gepubliceerd: September 2005.