Thoumsin Victor
Luitenant Reserve THOUMSIN Victor Hippolyte, stamnummer N 17012
 • geboren: 16 januari 1879 te PEPINSTER, Provincie Luik
 • pupillenschool: 03 november 1892
 • ingelijfd Belgisch Leger: 26 januari 1893
 • overgegaan naar Regiment Genie: 12 augustus 1895
 • bevorderd tot korporaal: 12 augustus 1895
 • overgegaan naar Cie Pontonniers Genie: 01 november 1896
 • bevorderd tot sergeant: 28 november 1897
 • wordt sergeant bevoorrader: 12 juli 1898
 • huwt met Jeanne DURINCK, zonder beroep, op 21 oktober 1905 te ZWIJNDRECHT
 • geboorte van hun kind, MARCELLE op 20 februari 1910
 • benoemd tot sergeant-majoor: 01 oktober 1913
 • overgegaan naar Regiment Genie: 16 december 1913
 • wordt hulpofficier voor de duur van de oorlog bij Cie pontonniers: 28 augustus 1914
 • bevorderd tot onderluitenant in de reserve: 17 augustus 1916
 • bevorderd tot luitenant in de reserve bij bataljon Pontonniers , Cie P/T.A: 28 september 1916
 • zwaar gekwetst aan hoofd en ledematen door schrapnels komende van ontplofte obussen tijdens werken op een Polygoon in ADINKERKE en wordt afgevoerd met ambulance: 22 maart 1918
 • overlijdt aan zijn verwondingen in het militaire hospitaal " Océan" te DE PANNE omstreeks 06.30 uur op 23 maart 1918
 • heeft 36 maanden gediend aan het front in wereldoorlog I
Onderscheidingen:
 • veldtochten: 1914-1915-1916-1917-1918
 • frontstrepen: drager van 6 Frontstrepen
 • eervolle onderscheidingen:
  • Militair 2de klasse: 01 oktober 1902
  • Militair 1ste klasse: 01 oktober 1904
  • Ridder in de Leopoldsorde , 30 maart 1918, voor zijn grote verdienste en voorbeeldige toewijding aan het Front gedurende 36 maanden.
  • Drager van het Oorlogskruis en dit sedert 09 maart 1918 voor zijn moed en toewijding waar hij blijk van heeft gegeven tijdens zijn langdurig verblijf aan het front.
Vrije vertaling van een evaluatienota voor een bevordering door zijn Cie Commandant

Deze officier, gehuwd volgens het gebruikelijke arrest van gehuwde als onderofficier, is bij het veldleger sedert 29 juli 1915. Hij voldoet in alle kwaliteiten voor het verwerven van de graad van onderluitenant Genie in het aanvullingskader. Enkel door zijn leeftijd kan hij niet voorgesteld worden tot onderluitenant van het aktief kader.

Hij is heel ernstig en zeer meegaand, de onderluitenant THOUMSIN heeft zich steeds ten volle ingezet bij gelijk welke opdracht die hem toevertrouwd werd. Hij heeft bewezen dat hij alle noodzakelijke kennis en vaardigheden heeft om zijn functies uit te voeren. Hij verdient om benoemd te worden tot onderluitenant Genie bij het aanvullingskader.

01 april 1916
Kapitein tweede Commandant
Kapt LOCHE
(getekend)


* Lt V.THOUMSIN ligt begraven op de Belgische militaire begraafplaats te DE PANNE, grafperk C, Nr 239

* Op 24 mei 1956 wordt beslist om de nieuwe kazerne te BURCHT de naam te geven van Kwartier Luitenant V.THOUMSIN

Herdenkingsplechtigheden

Ter ere van de 50 jarige herdenking van naamgeving Kwartier Lt V.THOUMSIN

Op 02 oktober 2006 zal een kleine plechtigheid georganiseerd worden met bloemen-neerlegging aan het graf van Lt THOUMSIN.door de Korpscommandant van het 11 Genie Bataljon Ltkol SBH W.DE CAUWER, tevens Kwartiercommandant van het kwartier Lt V.THOUMSIN te BURCHT (Zwijndrecht).

Tussen 03 en 05 oktober 2006 zullen vier marathons gelopen worden vanuit de verschillende petersteden maar ook na de plechtigheid op de begraafplaats te DE PANNE zullen mensen van het 11Gn Bn starten met een estafetteloop naar BURCHT, hun kwartier.

Op 04 oktober zal te BURCHT in aanwezigheid van de Heer FLAHAUT, Minister van Defensie, een academische zitting plaatsvinden met overhandiging van een nieuwe straatnaamplaat nl: "11 Geniestraat".Klik hier voor zijn overlijdensakte en uittreksel van het stamboek.

Hieronder de grafsteen van Victor Thoumsin op de Belgische militaire begraafplaats in De Panne.

Dank aan Rudy Laforce voor deze gastbijdrage.

Ook u kunt uw bijdrage doorsturen via e-mail.

De auteur van de gastbijdrage is steeds verantwoordelijk voor de inhoud.