De Duitsers in WO II tegenover de monumenten van de Eerste Wereldoorlog
Onderstaand is een stuk van een artikel overgenomen uit het tijdschrift van de Kring voor Heemkunde Poperinge & omstreken - Aan de Schreve, 42e jaargang, 2012, nr. 2

Auteur: Christiaan Depoorter

Van in het begin van de bezetting in 1940 hadden de Duitsers onmiddellijk alle mogelijke vaderlandslievende manifestaties en vieringen verboden met dreiging van zware straffen, zelfs met deportatie. Dat ze het meenden, bewezen ze door het oprichten van een speciale Trophäenbrigade. Die eenheid moest alle monumenten of herinneringen aan de Duitsers uit Wereldoorlog I vernietigen of weghalen.

De eerste gedenkstenen die er aan moesten geloven waren de kleine demarcatiepalen, die opgericht waren over de hele lengte van de voormalige frontlijn (14/18) vanaf de Noordzee tot aan de Zwitserse grens. Die monumentjes markeerden het verste punt van de Duitse opmars tijdens de oorlog. De eerste en meest noordelijke demarcatiepaal bevindt zich in Nieuwpoort-Bad.

Wat de Duitsers het meest stoorde, was de tekst in twee talen, naargelang de frontsector Belgische, Franse of Britse. De tekst "Ici fut arrêté l'envahisseur" moest worden weggebeiteld. Blijkbaar werden er enkele vergeten of wellicht niet gevonden, zoals die van Ramskapelle en Oud-Stuivekenskerke. Na de oorlog werd de verdwenen tekst terug op de beschadigde gedenkstenen gebeiteld. Ditmaal in het Nederlands "Hier werd de overweldiger tot staan gebracht".

Ook het grote monument dat herinnerde aan de eerste gasaanval te Steenstrate moest eraan geloven. Het werd eenvoudigweg gedynamiteerd.

Demarcatiepaal langs de Pilkemseweg nabij Boezinge.Het gedenkteken in Steenstrate dat in 1929 door de Franse veteranen werd opgericht ter herdenking van de eerste grootschalige aanval met chloorgas was een doorn in het oog van de Duitse bezetter. Op het monument stond volgende tekst gebeiteld "Aux morts du 418e Reg. d'Infanterie et aux premières victimes des gaz asphixiants".Op 8 mei 1941 plaatsen de Duitsers explosieven om het standbeeld op te blazen.Het dynamiteren van het gedenkteken in Steenstrate op 8 mei 1941.
Gepubliceerd op 26/12/2012.