Manor Farm Cemetery
Vroegere Engelse begraafplaats gesneuvelde soldaten WOI, aan spoorovergang in Blauwepoortstraat (Zillebeke)

Artikel overgenomen uit 'Selebeke', Tijdschrift van de Heemkundige Kring Selebeke

Auteur: Marc Coene

In Zillebeke zijn tijdens WOI een groot aantal soldaten gesneuveld wat ook duidelijk te zien is aan de talrijk verspreide militaire kerkhoven. Echter direct na WOI waren er nog veel meer kleinere in der haast in gebruik genomen begraafplaatsen terug te vinden.

Zo werden ook aan de spoorovergang in de Blauwepoortstraat, nabij Manor Farm (1), in de loop van WO1, zeventien Britse soldaten begraven.

Kaart met aanduiding van de in tekst vermelde posities (basis der kaart: In Flanders Fields archief)Hieronder de namen van de 17 gesneuvelden die op dit kerkhof in 1917 en -18 werden begraven.In juli 1919 werden deze 17 gesneuvelden vanuit Manor Road Cemetery opgegaven en overgebracht naar Perth Cemetery (China Wall) in de Maaldestedestraat. Perth Cemetery is een grote militaire begraafplaats met vrijwel allemaal opnieuw begraven gesneuvelden, overgebracht vanuit kleinere lokale 'Engelse' kerkhoven.

Hoe is Manor Farm Cemetery waarschijnlijk ontstaan?
  • Op 13 en 14 juli 1917 sneuvelden 2 soldaten van het Middlesex Regiment die hier als eersten werden begraven.
  • Kort daarna tussen 24-28/07/1917 kwamen er een 11 tal soldaten om het leven van de 106-de Brigade, Royal Field Artillery (2) .
  • De laatste gesneuvelden werden er eind september 1918 begraven (Queen's Own & Highland Light Infantry).
Hoogstwaarschijnlijk gaven de 2 eerst begravenen aanleiding tot verdere uitbreiding van de begraafplaats. Het groot aantal gesneuvelden van de 106-de Brigade trekt de aandacht. Wat speurwerk brengt aan het licht dat deze Brigade op 14 juli in Reningelst gestationeerd was. Op 17 juli 1917 komen ze in actie te Zillebeke. Op de kaart wordt aangegeven waar hun kanonnen waren opgesteld. Van 17 tot 19 juli namen ze deel aan zware artillerie beschietingen van de vijand (er werd dag en nacht geschoten). In de dagboeken is terug te vinden dat een vijandelijke granaat terecht kwam in de 'mess' van de officieren. 3 sergeanten werden gedood en 3 andere werden gewond. Ook talrijke 'gunners' of kannoniers werden gedood door vijandelijk vuur. Men zal het dus hoogstwaarschijnlijk evident hebben gevonden deze gesneuvelden te begraven in de dichtstbijzijnde gestarte begraafplaats, wat voor hun positie toen dus Manor Farm Cemetery was.

De leeftijd (voor zover bekend) van de op Manor Farm Cemetery gesneuvelden varieerde tussen 24 en 39 jaar.

De mogelijks jongste gesneuvelde op Manor Farm Cemetery begraven was Sergeant A.E. Ford - Grafsteen Sergeant A.E. Ford, 24 jaar, 106 RFASergeant James Gillies (met dank aan Dhr David Inglis, Sergeant James Gillies was de oom van Dhr D. Inglis).

Foto's van de eerdere begraafplaats aan de spoorwegovergang blijken, voor zover bekend, niet te bestaan.

Bronnen:
  • Commonwealth War Graves Commission, Ieper
  • In Flanders Fields archieven
  • Eigen documentatie
(1) 'Manor Farm' betekent 'Heerlijkheid' en werd door vroegere Britse batterijen in het begin van WOI als naam gegeven aan de toen nog intacte boerderij. Deze hoeve is gelegen nabij de kruising van de spoorweg Ieper – Komen en de Blauwepoortstraat en werd vroeger bewoond door de familie Desmyttere. Sinds 1998 is ze eigendom van de familie Marc Coene – Regine Senechal. De oude historische naam van de hoeve was "Droogendaele". Deze benaming treffen we aan in 1641 op de kaart van Antonius Sanderus.

Méér informatie over Manor Farm is te vinden op https://sites.google.com/site/154siegebattery.

(2) '106-de Brigade, Royal Field Artillery (RFA)' opereerde onder het commando van Luitenant Colonel Ralph Gerard Alexander Hamilton (30/05/1917-31/03/1918). Op 31 maart 1918 werd Luitenant Hamilton gedood door vijandig granaatvuur. De 106-de Brigade was ingedeeld in 4 batterijen A, B, C en D. De A,B en C batterijen waren uitgerust met de snelvurende 18 pounder (3,3") kanonnen. D batterij vuurde met de iets zwaardere 4,5" kanonnen. Major W.M. Welch was de 'Commanding Officer' van de C batterij, waarin hier de meeste slachtoffers vielen.


Gepubliceerd 23/12/2012.