Verjaring Menenpoort 1927-2007
Artikel overgenomen uit de Gidsenkroniek Ieper-Poperinge-Westland, Jaargang 2007/3

80ste verjaardag inhuldiging Menenpoort IeperYPER 24 juli 1927, inhuldiging van de Meenenpoort

“ …Onder een stralende zon defileerde dezen morgen al een lange pelgrimsstoet van honderden Britsche arme moeders, weduwen en weeskinderen die door de verkleefde zorgen van de “YPRES LEAGUE” en het “SAINT BARNABAS PELGRIMAGE FOUND” den bedevaart naar  Yper hebben kunnen maken. Voorwaar menschen, een zeer aandoenlijk toneel.

Onze Koning Albert kwam tien over tien aan per auto bij het stadhuis. Hij was vergezeld van Minister de Boqueville, generaal Tilkens en Generaal Graaf de Jonghe d’Ardoye. Een geestdriftige menigte juichte de vorst toe. De Koning werd daarop begroet door de dienstdoende burgemeester Sobry en zijn schepenen en gemeenteraadsleden. Daarna werd hij voorgesteld aan de hooggeplaatste Engelschen Maarschalk Plumer, opperbevelhebber van de Britsche legers in Vlaanderen, Sir Laming Worthington Evans, Minister van Oorlog en voorzitter van de Imperial War Graves Commission, bouwkundige Sir Reginald Blomfield, de ontwerper van de Menenpoort en nog veel anderen. Dan trok de stille stoet door een zee van menschen eerst naar het huis van de zieke burgemeester Colaert, alwaar de vorst deze gaat groeten. Een mooi gebaar dat door alle rechtsgeaarde Ieperlingen hooggeprezen wordt.
 
Koning Albert stapt nu voorop in de stoet, hij draagt het uniform van luitenant-generaal van de Belgische Landmacht. Aan de Menenpoort zelf wordt de Koning en zijn gevolg op het nationaal lied en uitbundig gejuich ontvangen. Even onderhield den vorst zich met enkele Britsche weduwen. Dan is het er lied “Oh God, our help in ages past” en een gebed van de hoofdalmoezenier van de Belgische legers. Nu komt Sir Laming Wrthington Evans naar vooren en voert eene reede:

… This memorial bears the names of 55.000 British soldiers, who fell in the fields of honour around Ypres but whose  graves remain unknown. In this way we seek to immortalise the heroism of those soldiers and their comrades, who for four long years formed an invincible bulwark against the fiercest attacks…”.

Den Britsche Minister van Oorlog trekt zich nu terug en verzoekt Lord Plumer, Maarschalk van de Britsche troepen in Ieper, om het monument te onthullen.   “… Throughout our land, every hart has been touched by the fate of these missing soldiers and so it was decided to build a memorial here at Ypres, where so many of them died, a memorial which would be worthy of their sacrifice and which would show the gratitude of their nation, a symbol of deep affection, from those who still mourn them. A memorial has now been erected, which, in its simple majesty, has fulfilled all our wishes. And so now we can say:   “He is not missing, he is here …

Lord Plumer knipt nu het lint door onder immense stilte. Nadat het handgeklap is uitgestorven bestijgt onze vorst, Koning Albert, het spreekgestoelte. Luister naar wat hij zegt:“… Indien het waar is, dat het bloed, moedig gestort voor een edele zaak, den grond heiligt welek het besproeide, dan is er op de wereld geen heiliger grond dan dien van het Iepersche gewest. Want het is om den eerbied voor de tractaten staande te houden dat Engeland in den oorlog kwam: het is om België te wreken over eene niet te rechtvaardigen overrompeling, dat het Britsche rijk tot zijne verafgelegen bezittingen de wapens opnam: het is om hoog en stevig het wankelend vaandel der gerechtigheid en der beschaving herop te richten, eerst bij duizenden, vervolgens bij honderdduizenden, uit Engeland, Schotland,Ierland, Canada, New-Founland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Indië, legioenen van fiere strijders naar Vlaanderen kwamen gesneld, met het besluit te overwinnen of te sterven …

De koning legt vervolgens een prachtige bloemenkrans neer, waarop alle anderen dit voorbeeld volgen. Nu is het nog even wachten tot de Last Post over het front wordt geblazen.
 
Donderdag 12 juli 2007 – herdenking Slag van Passendale en 80ste verjaardag Menenpoort Ieper

Op 12 juli 2007 zal de officiële herdenkingsplechtigheid voor de Slag van Passendale op Tyne Cot Cemetery doorgaan. Net zoals in 1967 en 1987 worden de staats- en regeringsleiders van alle betrokken landen uitgenodigd. De ceremonie begint om 15.00 uur met de internationale opening van het nieuwe onthaalcentrum bij Tyne Cot Cemetery, om 15.30 uur gevolgd door een oecumenische plechtigheid, voorgegaan door de Chaplain-General to the Forces en een Belgische bisschop.  Daarna gaat het naar de Menenpoort in Ieper voor een speciale plechtigheid ter herdenking van de 80ste verjaardag van de inhuldiging van de Menenpoort. Verschillende regimenten hebben al gemeld hierop aanwezig te willen zijn. Voor het ontvangen van de hoge gasten gelden de strengste veiligheidsnormen. Na afloop is er een VIP receptie op het kasteeldomein te Zonnebeke, dat dan voor alle andere bezoekers afgesloten wordt. De plechtigheden op Tyne Cot Cemetery en bij de Menenpoort worden het absolute hoogtepunt van het herdenkingsjaar 2007.

De Menenpoort vormt overigens een tweeling met de Muur der Vermisten op Tyne Cot Cemetery: alle Britse vermisten van de Ieper Salient tot 15 augustus 1917 worden op de Menenpoort vermeld, alle vermisten van na 15 augustus 1917 in Tyne Cot Cemetery. Uitzonderingen zijn de Australiërs, die alle op de Menenpoort herdacht worden en de Nieuw-Zeelanders, die herdacht worden op aparte monumenten op bepaalde begraafplaatsen.

Sinds 1928 wordt iedere avond om 20 uur (behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog) onder de Menenpoort de Last Post geblazen ter nagedachtenis aan de overleden Britse militairen. Deze poort was tijdens de oorlog de plaats waar de in Ieper gelegerde Britse soldaten naar het front trokken. Op de poort zelf staan de namen van bijna 55.000 vermiste Britse soldaten gebeiteld.

They shall not grow old, as we that are left grow old
Age shall not weary them, nor the years condemn
At the going down of the sun and in the morning
We will remember themGepubliceerd op WO1.be op 10/01/2021.