Herdenkingstoerisme blijft ook na de eeuwherdenking belangrijk voor de Westhoek
Tot en met oktober 2019 verwelkomde de Westhoek 372.000 WOI-herdenkingsbezoekers. Dit is een daling met 21% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De daling komt niet onverwacht gezien de enorme belangstelling voor de eeuwherdenking in 2018. Ook de Brexit zorgt voor uitstelgedrag bij potentiële Britse bezoekers. Het aantal herdenkingsbezoekers in 2019 ligt zo’n 18 procent boven het niveau van vóór de eeuwherdenking (tot 2013 gemiddeld 360.000 bezoekers per jaar). Ook na 2018 blijft het herdenkingstoerisme dus belangrijk voor de Westhoek. Een nieuw jaarprogramma voor 2020 over de wederopbouw van de Westhoek staat inmiddels in de steigers.

De terugval in vergelijking met vorig jaar was verwacht. 2018 was met 540.000 bezoekers immers het op één na drukst bezochte jaar van de vijfjarige herdenking. In vergelijking met 2012, net voor de start van de herdenkingsperiode, noteert Westtoer zelfs een toename van 20 procent voor de eerste tien maanden.

Een deel van de groei die door de herdenkingsperiode tot stand kwam, wordt geconsolideerd in de cijfers voor 2019. Voor het volledige jaar 2019 raamt Westtoer het herdenkingstoerisme voorlopig op 415.000 à 425.000 bezoekers.

Terugblik op 100 jaar Groote Oorlog 

De Westhoek kijkt tevreden terug op een indrukwekkende opkomst voor de eeuwherdenking van de Groote Oorlog. Voor de periode 2014-2018 noteerde het Kenniscentrum van Westtoer in totaal 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers in de Westhoek. Het beeldjesproject CWRM in Ieper meegerekend, klokt de regio af op drie miljoen bezoekers in de voorbije vijf jaar. Dit is een half miljoen bezoekers meer dan vooropgesteld. De respectvolle manier waarop de Westhoek de Eerste Wereldoorlog heeft herdacht, zorgde in binnen- en buitenland voor ruime weerklank. Dit werd ook opgemerkt door internationale media zoals de New York Times en het NRC Handelblad. "Ook de tevredenheid van bezoekers scoorde hoog”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. "Zo vond 90% van de bezoekers dat de regio met respect omging met het WOI-erfgoed.”

De Westhoek in 2020 in het teken van Wederopbouw

De Westhoek staat in 2020 in het teken van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog met een jaarprogramma van tentoonstellingen, evenementen en stadswandelingen. Met het ‘Feniks’ project bundelen gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten. Thematische tentoonstellingen en publieksevenementen brengen het verhaal van de heropleving van de regio. Wandel- en fietsroutes nemen bezoekers mee langs de markantste wederopbouwsites in de Westhoek. Enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Feniks loopt van begin maart tot eind november 2020. Het Feniks project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Departement Buitenlandse zaken en van Toerisme Vlaanderen.

Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen: “Toerisme Vlaanderen blijft ook de komende jaren het herdenkingstoerisme ondersteunen. We zijn er van overtuigd dat Vlaanderen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog moet blijven vertellen. Het is een verhaal dat mensen van over de hele wereld met mekaar verbindt en natuurlijk ook met onze regio. Vandaar onze forse steun van 500 000 euro voor het Feniks-project, de volgehouden internationale communicatie over De Groote Oorlog in Vlaanderen en onze steun aan de opvolging van de bezoekersaantallen in de Westhoek”.

Het opvolgen van de bezoekersaantallen voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek gebeurt door het Kenniscentrum van Westtoer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Westtoer doet hiervoor een beroep op de cijfers van zes musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek: het In Flanders Fields Museum, het Memorial Museum Passchendaele 1917, Talbot House, het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Bayernwald, Tyne Cot en Lijssenthoek Cemetery en de Duitse begraafplaatsen in Langemark en Vladslo. Daarnaast worden sinds 2014 ook de bezoekers meegeteld die enkel Westfront in Nieuwpoort hebben bezocht.

Meer info op www.feniks2020.be

---------------

Eeuwherdenking 2014-2018

Volumes WOI-herdenkingstoerisme in de Westhoek:
 
Periode 2006-2012: gemiddeld 360.000 bezoekers
 • 2013: 415 500 bezoekers - Aanloopjaar naar de herdenking
 • 2014: 789 500 bezoekers - Topjaar; symbooljaar (begin van de oorlog)
 • 2015: 500 500 bezoekers - Start herdenking voor ANZAC-landen
 • 2016: 447 600 bezoekers - Herdenkingsluw jaar
 • 2017: 514 700 bezoekers - Herdenking Mijnenslag, Slag bij Passendale
 • 2018: 541 500 bezoekers - Symbooljaar (einde van de oorlog)
Totaal herdenkingsperiode 2014-2018 (5 jaar):
 
Vooropgesteld target:
 • 500 000 herdenkingsbezoekers per herdenkingsjaar
 • 2,5 miljoen bezoekers voor de 5 jaar
Totaal aantal WOI-herdenkingsbezoekers: 2,8 miljoen bezoekers 

Naar land van herkomst:
 • 47% binnenland: 1 321 000 bezoekers
 • 53% buitenland: 1 458 000 bezoekers
  • 33% Verenigd Koninkrijk: 920 000 bezoekers
  • 9% Nederland: 250 000 bezoekers
  • 5,5% intercontinentale markten: 153 000 bezoekers
   • 2,0% Australië: 55 000 bezoekers
   • 1,7% Canada: 48 000 bezoekers    
   • 1,3% USA: 37 000 bezoekers
   • 0,5% Nieuw-Zeeland: 13 000 bezoekers
  • 1,5% Frankrijk: 42 000 bezoekers
  • 1,5% Duitsland: 38 000 bezoekers
  • 0,5% Ierland: 14 000 bezoekers
  • 1,5% andere landen: 44 000 bezoekers 
ComingWorldRememberMe (CWRM) (april-nov 2018): 257 000 bezoekers waarvan
 • 214 000 unieke bezoekers (d.w.z. bezoek aan CWRM niet gecombineerd met onderzoekssite) en
 • 43 000 bezoekers die ook één of meerdere onderzoekssites bezochten. 
Globaal volume WOI-herdenkingstoerisme Westhoek 2014-2018 incl. de unieke bezoekers aan CWRM: 3 miljoen bezoekers
 
Meer informatie: https://corporate.westtoer.be/sites/westtoer_2015/files/westtoer_corporate/kenniscentrum/ra-woi-herdenkingstoerisme_wh_volumes_evoluties_2013-2018.pdf 
 
Herdenkingstoerisme 2019 (cijfers t.e.m. okt. 2019)
 • Januari - oktober 2019: 372.000 WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek
  • Dit is -21% in vergelijking met jan-okt 2018
  • Dit is +20% in vergelijking met jan-okt 2012 (voor de grote media-aandacht voor het thema WOI). We vergelijken met 2012 en niet met 2013 omdat 2013 al een aanloopjaar was naar de eeuwherdenking (met de vernieuwde musea IFFM en MMP en met reeds toegenomen media-aandacht)
 • Januari - juni 2019: 206.000 WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek (+42% in vergelijking met jan-jun 2012) 
 • Juli - oktober 2019: 166.000 WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek (+0% in vergelijking met jul-okt 2012) 
 • Voorlopige raming herdenkingstoerisme Westhoek voor heel 2019: 415.000 à 425.000 bezoekers 
 • 2019:
  • Minder communicatie over thema WOI (in vergelijking met periode 2014-2018)
  • Minder media-aandacht voor het thema
  • Onzekerheid m.b.t. Brexit (uitstelgedrag bij Britten, belangrijkste buitenlandse markt voor het herdenkingstoerisme)