Een nieuwe grafsteen voor Captain Arthur Lea Harris