Italian soldiers commemorated - Italiaanse soldaten herdacht (Frank Mahieu) - Houthulst - 21/09/2018

21 Sept. 2018 a ceremony was held at the Belgian Military Cemetery at Houthulst for 81 Italian soldiers who are buried there. These soldiers were POW (Battles of Caporetto) used by the Germans for heavy forced labour in the harbours of Roeselare and Izegem (German occupied Belgium). They were buried first at Roeselare German Cemetery and Izegem communal, and later reburied at this Belgian cemetery. It is the first time they are being commemorated. The ceremony was attended by the Italian Consul, the mayor and alderman of Houthulst. Local children from gymnastic club performed a choreography referring to remembrance. Sandra Kim, a Belgian singer with Italian roots (who once won the Eurovision Song contest fro Belgium) performed in honour of her fallen countrymen. Runners after the ceremony, took torches to the mill at Klerken, which was a German vantage point in the great war. At this Belgian military cemetery 1723 Belgian soldiers are resting, 493 unidentified, most of them fell Sept. 28-29 1918 during the final offensive. They were buried in smaller cemeteries in Flanders and finally reburied here after 1924.

Op 21 september 2018 werden 81 Italiaanse soldaten die begraven liggen op de Belgische Militaire begraafplaats te Houthulst, herdacht. Derze soldaten waren krijgsgevangen (Slag bij Caporetto) die door de Duitsers werden ingezet als dwangarbeiders voor het zware werk in de havens van Roeselare en Izegem, destijds in Duits bezet gebied. Eerst waren ze begraven op de Duitse begraafplaats te Roeselare en op de gementelijke begraafplaats van Izegem om dan uiteindelijk te worden herbegraven na de oorlog op Belgische Militaire begraafplaats van Houthulst.
Het was de eerste keer dat deze gevallen soldaten werden herdacht. De ceremonie werd bijgewoond door de Italiaanse consul en de burgemeester en schepenen van de gemeente Houthulst. Kinderen van de locale turnclub Jumping Jack voerden een choregografie uit die verwees naar het lijden, de pijn, de liefde en samenhorigheid zoals de oorlog met zich meebracht. Sandra Kim, zangeres met Italiaanse roots die ooit voor België het Eurovisiesongfestival won, trad op ter ere van haar omgekomen Italiaanse landgenoten. Na de plechtigheid brachten lopers van de atletiekclub toortsen naar de molen van Klerken, plaats die in de oorlog een Duitse uitkijkpost was.
Op de Belgische begraafplaats rusten 1723 Belgische soldaten waarvan er 493 onbekend zijn. De meesten sneuvelden op 28-29 september 1918, bij het begin van het laatste offensief. Oorspronkelijk werden ze begraven op talrijke plaatsen in de wijde omtrek en na 1924 te Houthulst (her)bergaven.
DSC_7011


DSC_7012
Belgian Military Cemetery at Houthulst / Belgische Militaire begraafplaats Houthulst
DSC_7014

DSC_7015
Sandra Kim peforming / optreden van Sandra Kim
DSC_7017
Italian graves at this cemetery / Italiaanse graven op deze begraafplaats
DSC_7018

DSC_7020
alderman and mayor of Houthulst and the  Italian consul /
schepenen en burgmeester van Houthulst, en de Italiaanse consul
DSC_7021

DSC_7022
tospraak van de burgemeester van Houthulst. /
address by the mayor of Houthulst
DSC_7023
historical explanation  / historische uitleg
DSC_7024

DSC_7025
choreografie door lokale turnclub Jumping Jaxk / choreography by local gymnast club
DSC_7026

DSC_7027

DSC_7028

DSC_7029

DSC_7030
torspraak door de Italiaanse consul / address by the Italian consul
DSC_7031

DSC_7032
graves of Belgian fallen  / graven van Belgische geneuvelden
DSC_7033
graves of Italian soldiers / graven van Italiaanse soldaten 
DSC_7034

DSC_7013

DSC_7035
wreathlaying by the mayor of Houthulst and the Italian Consul  /
kranslegging door de burgmeester van Houhulst en de Italiaanse consum
 42231094_327708817978301_1576215390898356224_n foto Eric Compernolle
(photo: Eric Compernolle)
42240218_468080373678487_8817940636079489024_n  foto Eric Compernolle
(photo Eric Compernolle)
42238216_748343968851167_4831622948534091776_n  foto Eric Compernolle
(photo Eric Compernolle)
42317207_294009211428823_567215216723492864_n  foto Eric Compernolle
(photo Eric Compernolle)
DSC_7037
runners ready to take torches to the nearby mill at Klerken /
lopers klaar om, lopend, toortsen naar de molen van Klerken te brengen
DSC_7038

DSC_7040

DSC_7042

page made by / pagina aangemaakt door: Frank Mahieu
(Thx Eric Compernolle for providing some of the photos)