Faces of War ingehuldigd / innaugurated (Frank Mahieu) - Zonnebeke - 24/04/2021
FACES OF WAR (Engl. Below)

Op zaterdag 24 april 2021 werd in het kasteelpark te Zonnebeke bij het Passchendaele 1917 museum een kunstwerk van Jan Fieuw ingehuldigd. (Dit in open lucht en met de nodige afstand).

Dit kunstproject 'Faces of War' van 129 dwarsleggers stelt alle in WO I betrokken naties voor. Het kunstwerk is een eerbetoon aan diegenen die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikte men dwarsliggers om spoorlijnen te maken voor het transport van munitie, wapens, voedsel en troepen. Na WO I schermden de boeren hun velden met deze dwarsliggers af. Nu kerfde Jan uit deze balken 129 gezichten van anonieme soldaten uit de 129 landen die betrokken waren bij de 'Groote Oorlog'. Sommige dwarsliggers bevatten nog kogels of granaatscherven. Het kunstwerk blijft nog tot en met 25 juli in het kasteeldomein van Zonnebeke en is gratis te bezoeken.
(MMP1917)

Een sprekende getuigenis van wat zich hier ooit afspeelde en een mooi eerbetoon aan de mensen, soldaten van de zoveel landen die in die 'Groote Oorlog' betrokken waren en de miljoenen die het leven lieten. Prachtwerk Jan !

FACES OF WAR

Today 24 april 2021at the Chateau Park at Zonnebeke near the Memorial Museum Passchendaele 1917 a work of art of the local artist Jan Fieuw was inaugurated. (In open air, and with social distance respected).This work of art project ‘Faces of War’ consist of 129 railway sleepers, one for each nation involved in the Great War. The project so is a tribute to all who lost their live in the 1st World War. During this war, using wooden beams, different types of railways were constructed so that ammunition, weapons, food, troops and that was needed could be transported. After the war the local farmers used the wooden beams for fencing the meadows and fields. Now Jan has sculptured 129 faces into this beams depicting 129 anonymous soldiers from the 129 nations that were involved in the Great War. Some of these beams still hold bullets or shrapnel from the war. This work of art remains in the chateau park at Zonnebeke until 25th July.

It’s an appealing witness of what happened here once, and a beautiful tribute to the people, soldiers of so many countries involved in the war and those wo lost their lives in the Great War. Great work Jan !

Pagina aangemaakt door / page made by Frank Mahieu