Gathering of the soil - Keiem - 09/11/2022
Gathering of the soil-ceremonies herdenken Onbekende Soldaat

Op 11 november 2022 zal het exact 100 jaar geleden zijn dat de Onbekende Soldaat zijn laatste rustplaats kreeg aan de congreskolom in Brussel. Om dit uniek historisch moment te herdenken vonden er van 7 tot en met 9 november 2022 vijf Gathering of the soil-plechtigheden plaats op verschillende militaire begraafplaatsen in heel België. Daarbij werd aarde vanop deze begraafplaatsen verzameld in een urne. 
 
Het verhaal van de Onbekende Soldaat start nog vóór 11 november 1922. Vanop de vijf voornaamste slagvelden in België (in de provincies Antwerpen, Luik, Namen, West- en Oost-Vlaanderen) werd telkens een ongeïdentificeerde gesneuvelde soldaat opgegraven en getransporteerd naar Brugge. Daar duidde de blinde oorlogsveteraan Reinold Haesebrouck op 10 november 1922 een van de vijf doodskisten aan als dé Onbekende Soldaat. Deze kist vertrok dan een dag later, op 11 november, naar Brussel waar hij zijn eeuwige rustplaats kreeg aan de voet van de Congreskolom, tijdens een ceremonie in het bijzijn van koning Albert I. Dit is het bekende symbool voor álle gesneuvelden.
 
Gathering of the soil
 
Van 7 tot 9 november werd deze historische gebeurtenis op gepaste wijze herdacht met vijf lokale Gathering of the soil-plechtigheden waarbij aarde vanuit vijf militaire begraafplaatsen plechtig werd verzameld in urnes. Vervolgens werden de vijf urnen samengebracht in Brugge waar een nazaat van Reinold Haesebrouck een urne aanduidde, precies zoals 100 jaar geleden. De Nationale Herdenking aan het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel werd dan het sluitstuk van deze week, een ceremonie die dit jaar extra bijzonder was.
 
Eerste aarde verzameld in Lier
 
In Lier in de provincie Antwerpen vond op 7 november de allereerste Gathering of the soil-ceremonie plaats. De burgemeester, de provinciecommandant en een leerling van de plaatselijke basisschool hadden er de eer om de eerste urne met aarde te vullen. Ze staat symbool voor de regio Antwerpen als een van de voornaamste slagvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de Lierse begraafplaats liggen maar liefst 136 Onbekende Soldaten die vochten aan de Nete tijdens de Groote Oorlog.
 
De leerlingen van basisschool Pullaar legden elk een bloemetje neer op de graven en een zangeres bracht een sereen herdenkingslied op piano. Een passend gedicht van een leerling sloot de ceremonie af. “Het is onze plicht de oorlogsslachtoffers te herdenken. De Onbekende Soldaat is slechts één kist, maar staat symbool voor alle soldaten die gesneuveld zijn voor onze vrijheden,” aldus de Antwerpse provinciecommandant, luitenant-kolonel Rudi Ryckebosch.
 
In de namiddag volgde een tweede soortgelijke ceremonie op de militaire begraafplaats in Adegem. Hierna waren er nog ceremonies in Robermont (Luik), Champion (Namen) en Keiem (West-Vlaanderen). De vijf urnen werden onder begeleiding van de Militaire Politie naar het stadhuis in Brugge gebracht waar op donderdag 10 november een grote ceremonie plaatsvond in het bijzijn van een vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning. De aangeduide urne werd dan op 11 november aan de congreskolom in Brussel bijgezet.

Hieronder een aantal foto's van de plechtigheid op de Belgische militaire begraafplaats van Keiem.

Ook de leerlingen van de lagere school waren aanwezig.Toespraak door burgemeester Lies Laridon.

Ook provinciecommandant Philippe De Cock nam het woord.Daarna werd de urne met aarde gevuld.

Er werd ook een nieuw infobord onthuld.  Pagina aangemaakt door IDG.